มานะ คืออะไร [คติธรรม]
 
บ้านธัมมะ
วันที่  31 ก.ค. 2563
หมายเลข  32613
อ่าน  139

* มานะ คืออกุศลเจตสิกที่เป็นความสำคัญตน ถือตน ในฐานะต่างๆ ซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นความหัวดื้อ ความแข่งดี ความลบหลู่ เป็นต้น (แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ก็จะเข้าใจคำว่า มานะ ผิด เพราะจะคิดว่าคือความขยั่นหมั่นเพียร)

* มานะ เป็นอกุศลธรรมที่ทำให้เกิดโทษภัย คือเมื่อมีใจกระด้างด้วยความสำคัญตน ก็จะกระทำสิ่งที่เป็นโทษต่างๆ เช่น มีการลบหลู่คุณของบุคคลผู้มีคุณอันประเสริฐ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่ง

* มานะ เป็นกิเลสที่สะสมเป็นพืชเชื้อสืบต่อในจิต ซึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัย ก็ทำให้เกิดความสำคัญตนขึ้น และมีการกระทำที่เป็นโทษได้

* แม้ว่าจะมีการสะสมมานะมามาก แต่ถ้ามีการสะสมปัญญามาด้วย ก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่ได้ฟัง และเจริญปัญญาละคลายมานะและกิเลสทั้งหลายต่อไปได้ เช่น พราหมณ์ท่านนี้ (มานัตถัทธพราหมณ์) ที่แต่ก่อนมีมานะมาก ถึงขั้นไม่ไหว้มารดา บิดา ครูอาจารย์ ซึ่งได้มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธด้วยความสำคัญตน แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำเตือนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงว่าการมีมานะนั้นไม่ดีเลย และควรจะได้รับประโยชน์จากการมาเข้าเฝ้าพระองค์ ท่านก็เกิดศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมรับพระธรรมที่ได้ฟังต่อไป

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 31 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nvrath
วันที่ 5 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 6 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ