พึ่งอกุศล เป็นไปไม่ได้เลย (เพราะ) อกุศลไม่ใช่ที่พึ่ง
 
unnop.h
วันที่  27 ก.ค. 2563
หมายเลข  32601
อ่าน  117

* อกุศล คือความไม่ดีของจิตใจ ซึ่งอกุศลสำคัญที่เป็นรากมูลของอกุศลทั้งหลายก็คือ โลภะ โทสะ และโมหะ

* ถ้าไม่รู้จักอกุศลตามความเป็นจริง ก็ไม่เห็นโทษภัยของอกุศล และกลับเห็นว่าอกุศลช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ เช่น

- ถ้าไม่รู้จักโลภะว่ามีแต่โทษ ก็คิดว่าควรมีความอยาก มีความหวังให้มากๆ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จตามที่หวัง แต่เมื่อโลภะสะสมจนมีกำลังมากขึ้น ก็จะกระทำทุจริตต่างๆ ที่นำทุกข์โทษต่างๆมาให้

- หรือถ้าไม่รู้จักความเห็นผิด (ว่าเป็นอกุศล มีโทษ) ก็จะแสวงหาที่พึ่งด้วยความเห็นผิด และไปในหนทางผิด ที่คิดว่าจะทำให้ดับกิเลสและพ้นทุกข์ได้ แต่กลับเป็นการทำลายพระศาสนา ซึ่งมีโทษมาก และก็จะสะสมความเห็นผิดต่อไปอีกด้วย

* แต่อกุศลทุกประเภท ล้วนมีโมหะคือความไม่รู้ความจริงเป็นเหตุให้เกิด ดังนั้นอกุศลทั้งหลาย ย่อมเป็นไปด้วยความไม่รู้โทษภัยทั้งสิ้น จึงไม่ใช่ที่พึ่งเลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 27 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 28 ก.ค. 2563

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด จริงๆ..ขออนุโมทนาในคุณความดีทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ