เริ่มต้นศึกษา
 
Vivatpong
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3224
อ่าน  2,778

ผู้ที่เริ่มศึกษาธรรมะ ควรเรียนรู้อะไรก่อนเป็นพื้นฐานครับ ขอคำแนะนำ


Tag  เริ่มต้นศึกษา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

ขอแนะนำอ่านหนังสือปรมัตถธรรมสังเขป ควรรู้ปรมัตถธรรมและบัญญัติก่อนครับ และ

ขอเชิญอ่านที่กระทู้ 

เริ่มศึกษาธรรมะ ควรทำอย่างไร

สนใจอยากศึกษาธรรมะ จะเริ่มจากไหนดี

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 มี.ค. 2550

พระไตรปิฎก ไตร แปลว่า ๓ ปิฎก แปลว่าตะกร้า ซึ่งเป็นที่รวมของวัตถุสิ่งต่างๆ นำมาใช้ เปรียบเหมือนกับการรวบรวมคำสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่ได้ ๓ คำภีร์ หรือเรียกกันว่าปิฎก ๓ คือ พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม จะศึกษาปิฎกไหนก่อนก็แล้วแต่อัธยาศัยพระวินัยเน้นเรื่องศีล เรื่องการขัดเกลาความประพฤติไม่ดี พระสูตรแสดงถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ และสถานที่ต่างๆ พระอภิธรรมแสดงถึงสภาพธรรมะทั้งปวงที่ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 มี.ค. 2550

ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะศึกษาอะไรก่อน เพราะว่า เราก็ไม่รู้จะได้ฟังเรื่องอะไรก่อนใช่ไหม (อนัตตา) ผมบอกให้ศึกษาปรมัตถธรรมก่อน แต่คุณก็กลับไปได้ยินเรื่องชาดกแล้วชอบ หรือไปเจอพระสูตรแล้วซาบซึ้ง เป็นไปตามปัจจัยจริงๆ บังคับอะไรไม่ได้เลยที่จะได้ยินอะไร และเรื่องอะไร พระสารีบุตรรู้ก่อนไหมว่าจะได้ยินเรื่องอะไรที่พระอัสสชิแสดง ก็ไม่รู้ แต่สิ่งนั้นถูกกับอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้น ทำไมพระไตรปิฎก มีสูตรตั้งเยอะ เพราะอัธยาศัยของสัตว์โลกต่างกัน พระองค์จึงแสดงสูตรนี้ เพื่อให้เหมาะกับอัธยาศัยของคนนี้ครับ บางคนก็สนใจธัมมะจาก ชาดกก่อน แล้วจึงมาฟังเรื่องสติปัฏฐาน ไม่มีกฎเกณฑ์ครับ ทำไมสติปัฏฐานมี ๔ ทำไมไม่มีแค่หนึ่ง ก็สัตว์โลกต่างอัธยาศัย  

ดังนั้น ขอให้เริ่มศึกษาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละหรือผู้ที่อธิบายให้เข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกครับ เหมือนตอนนี้ ถ้าอ่านเข้าใจก็ชื่อว่าศึกษาครับ ที่สำคัญต้องตั้งจิตให้ถูกว่าศึกษาธัมมะเพื่ออะไร เพื่อขัดเกลากิเลสเท่านั้นครับ

บุคคลนั่งนอนอยู่ที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งและใบของต้นไม้นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 19 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jaem
วันที่ 23 ก.ค. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 15 พ.ค. 2563

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ