พระโพธิสัตว์
 
Vijit
วันที่  29 มี.ค. 2550
หมายเลข  3223
อ่าน  1,479
พระโพธิสัตว์  เกิดเป็นผู้หญิงได้ไหม

Tag  พระโพธิสัตว์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

   พระโพธิสัตว์ คือ  ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และบางนัยท่าน

กล่าวถึง     พระโพธิสัตว์ ๓ จำพวก คือ มี สาวกโพธิสัตว์ ๑  ปัจเจกโพธิสัตว์ ๑  สัมมา

สัมพุทธโพธิสัตว์ ๑    พระโพธิสัตว์ประเภทสาวกโพธิสัตว์ เป็นผู้หญิงหรือชายก็มี

ส่วนพระสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์   เมื่อได้รับพยากรณ์แล้วย่อมไม่เกิดเป็นผู้หญิง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 มี.ค. 2550

พระโพธิสัตว์มี  2  ประเภทคือ

1. นิยตพระโพธิสัตว์    จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใน อนาคตแน่นอน

2. อนิยตพระโพธิสัตว์    ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า  ยังไม่แน่นอน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 มี.ค. 2550

      นิยตพระโพธิสัตว์      จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใน อนาคตแน่นอน

เกิดเป็นผู้ชายแน่นอน    อนิยตพระโพธิสัตว์   ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธ

เจ้า  ยังไม่แน่นอน   เกิดเป็นผู้หญิงได้      ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ ครับ

นิยตโพธิสัตว์ [พุทธวงศ์]  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ