สุญญตา
 
isotope
วันที่  28 มี.ค. 2550
หมายเลข  3221
อ่าน  2,685
ไม่ทราบว่า  คำว่า สุญญตา มีความหมายว่าอย่างไรครับ

Tag  สุญญตา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

คำว่า  สุญญตา  มีหลายความหมาย  ในแต่ละแห่งมีความหมายที่ต่างกัน

บางแห่งอธิบายว่า สูญหรือว่างจากสัตว์ บุคคล ตัวตน อัตตา  บางแห่งหมายถึง  ว่างจากกิเลส

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 29 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่นี่ครับความหมายของสุญญตา [ธรรมสังคณีปกรณ์]  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 มี.ค. 2550
สุญญตา   หมายถึง  สภาพธรรมะที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน   มีสภาพธรรมะ  แต่

ไม่ใช่สัตว์  บุคลล 
    
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 มี.ค. 2550

จากสูตรที่มูลนิธิยกมา สุญญตาหมายถึง

1.  วิปัสสนาญาณที่เห็นโดยความไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน  แต่ก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วย

2.  การบรรลุนั่นแหละคือสุญญตา

3.  ไม่มีกิเลสชื่อว่าสุญญตา(มรรค)

4.  สุญญตาหมายถึงมรรคจิตพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์

5.  สุญญตาหมายถึงพระนิพพาน     เพราะพระนิพพานเป็นสภาพธัมมะที่ว่างจากกิเลสปราศจากกิเลส

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
isotope
วันที่ 29 มี.ค. 2550
แล้วเหมือนอนัตตาไหมครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
study
วันที่ 30 มี.ค. 2550

อนัตตา  ในอรรถกถาวิภังค์อธิบายด้วยอรรถว่า ไม่เป็นไปในอำนาจ และเพราะเหตุ ๔

อย่าง   คือ เป็นของสูญ ๑  ไม่มีเจ้าของ ๑  เป็นสิ่งทำตามใจชอบไม่ได้ ๑  เพราะ

ปฏิเสธต่ออัตตา ๑โดยสรุปแล้วคำว่าอนัตตากับสุญญตามีอรรถเหมือนกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nida
วันที่ 10 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
bukpat
วันที่ 2 ธ.ค. 2555

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 8 ม.ค. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ