ไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตน
 
Bom
วันที่  28 มี.ค. 2550
หมายเลข  3216
อ่าน  410
ไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตน หมายความว่าอย่างไรคับ

Tag  ไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ