ความเมตตาสามารถสัมผัสได้ใหรือไม่
 
oom
oom
วันที่  28 มี.ค. 2550
หมายเลข  3213
อ่าน  1,529
ทำไมบางคนที่อยู่ใกล้ชิดเราจึงไม่สามารถสัมผัสถึงความเมตตาที่เรามีให้เขา แสดงว่าเรายังมีความเมตตาให้เขาไม่เพียงพอใช่หรือไม่

Tag  เมตตา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 28 มี.ค. 2550

   เมตตา คือ  ความปรารถนาดี ความหวังดี ความมีไมตรีต่อผู้อื่น ทั้งกายกรรม  วจีกรรมและมโนกรรม  โดยทั่วไป  ถ้าเป็นผู้ใส่ใจ  ก็พอจะรู้เมตตาที่แสดงออกมาทางกาย  ทางวาจาหรือแววตา ของผู้อื่นได้ แต่ถ้าพูดถึงการแผ่เมตตา จะต้องมีเมตตาที่มีกำลัง ระดับอุปจาระหรืออัปปนาฌาน จึงจะแผ่ไปทั่วทุกทิศได้

      ตัวอย่างของผู้มีเมตตาที่แผ่ไปยังผู้อื่น

  พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ 155      ลำดับนั้น   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย์แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จเข้าพระวิหาร    ครั้นโรชะมัลลกษัตริย์    อันพระ-เมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกต้องแล้ว    ได้เที่ยวค้นหาตามวิหาร    ตามบริเวณทั่วทุกแห่งดุจโคแม่ลูกอ่อน  แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า    ท่านเจ้าข้าเวลานี้    พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    ประทับ อยู่ที่ไหน   เพราะข้าพเจ้าใคร่จะเฝ้าพระองค์  ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 มี.ค. 2550

สารายณีธรรม  แปลว่า  ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกของคฤหัสถ์ คือเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง      เมตตาวจีกรรม   ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง   ได้ลาภมาก็แบ่งปันให้เพื่อน    มีศีลเสมอกัน    มีความเห็นเสมอกัน   ความหมายของเมตตาคือ  ความรู้สึกที่เป็นมิตร  หวังดี   เกื้อกูลกัน  คนที่มีคุณธรรม  มีเมตตามากๆ   คนที่อยู่ใกล้สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
PUM
วันที่ 30 มี.ค. 2550

การแผ่เมตตา  เป็นความดีน่าจะนำมาซึ่งความชุ่มเย็นของจิตใจ     แต่ถ้าเป็นทุกข์เพราะเมตตา  ก็ต้องถามตัวเราว่าคาดหวังอะไรกับเมตตาของตนเอง..หรือ ..อ๊ะ!...ป่าว?เมตตานั้นมีโลภะแฝงอยู่หรือป่าว.?...    เมื่อมีความคาดหวัง ถ้าไม่สมหวังก็จะเป็นทุกข์เช่น  การที่เรามีเมตตาแล้วหวังว่า จะได้รับการตอบสนองที่ดี หรือคาดหวังว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้อื่น เป็นต้น  ถ้าเมตตากับผู้ที่มีคุณธรรม  เขาย่อมสัมผัสได้ถึงความปราถนาดีของคุณ    และอาจจะรอหาโอกาสที่จะตอบแทนความดีของคุณ   แต่ถ้าเมตตากับคนพาลที่ไม่มีคุณธรรมเขาอาจจะไม่รับรู้และอาจมองว่าเราโง่ด้วยซ้ำ   

การแผ่เมตตาโดยที่เราไม่ต้องกลับทุกข์ใจภายหลัง ก็ควรเมตตาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไม่คาดหวังทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมจากผู้อื่น      แผ่เมตตาเพื่อความดีเพื่อการขัดเกลาจิตใจตนเอง  เท่านี้ก็ Happy  แล้ว   ส่วนผู้ที่ได้รับความเมตตาจากเราเขาจะซาบซึ้งสำนึกบุญคุณหรือไม่   หรือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่นั้น      ไม่ต้องสนใจ  ปล่อยให้เป็นกรรมของเขาไป   ในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
oom
oom
วันที่ 30 มี.ค. 2550

ขอบคุณทุกท่านมากที่กรุณาให้ข้อคิดดีๆ   ในเรื่องของเมตตา    จริงๆ  แล้วก็ไม่เคยคิดหวังผลอะไร   แต่ก็มีความต้องการอยากให้คนรอบข้าง   มีความสุข   อย่าระแวงกันจนเป็นทุกข์  มันเหมือนเราไปทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 8 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ