แผ่น MP3 ออกใหม่  ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม  แผ่นที่ ๑๒
 
มศพ.
วันที่  25 มี.ค. 2563
หมายเลข  31663
อ่าน  1,010

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่ 
ชุด

พื้นฐานพระอภิธรรม  แผ่นที่ ๑๒
ตอนที่ ๖๖๑  ถึง  ๗๒๐

*จากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ระหว่าง สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๔*

บางช่วงบางตอนจาก MP3
ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๒ ดังนี้

คนที่มีปัญญา เห็นประโยชน์ของการมีชีวิต เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะจากโลกนี้ไปขณะไหนได้ทั้งสิ้น แต่ว่าถ้าเป็นขณะที่กำลังเข้าใจธรรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะที่กำลังเป็นธรรมในขณะนี้ได้ ขณะนั้นก็ประเสริฐที่สุด เพราะว่าจากไปด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่ไม่มีสาระถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะฉะนั้น ต้องเห็นคุณค่าของขณะ ถ้าเป็นขณะที่เป็นกุศลก็เป็นขณะที่ประเสริฐ กุศลนั้นก็ยังต้องเป็นความเข้าใจธรรมด้วยไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อกุศล เป็นคุณธรรมเท่านั้นก็ยังไม่พอ เกิดมาเพราะกุศลกรรมทำให้เป็นมนุษย์ แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ทำความดี เป็นคนดี ทำความดีและก็เข้าใจธรรม มิฉะนั้น ก็เป็นแต่เพียงเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วเป็นอย่างไร ถ้าไม่เป็นคนดี ขณะนั้นก็เป็นอกุศล แล้วอกุศล ทำอะไร? อกุศลก็ทำสิ่งที่เป็นความไม่ดี เพราะฉะนั้น ก็ไม่มีทางที่จะสามารถดับกิเลสได้

กุศล ไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ เลยทั้งสิ้น แต่อกุศลทั้งหมด ก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่เล็กจนถึงปัญหาที่ใหญ่ได้เพราะอกุศล

ผู้ที่ศึกษาธรรมกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรม ตามความเป็นจริง ก็คือว่า เป็นปกติ แต่ว่าผู้ที่ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมที่เกิดเป็นปกติว่าขณะนั้นๆ เป็นธรรม เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมในอดีตจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ซึ่งมีชีวิตที่ต่างกันไปตามการสะสม ท่านชีวกโกมารภัจจ์ท่านศึกษาเรื่องแพทย์เรื่องการรักษาโรคแม้ว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ตรึกนึกคิดแล้วก็ทำกิจการงานคือรักษาคนไข้และพระภิกษุด้วยตามปกติ พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชา พระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระราชา ทั้งสองท่านก็เป็นคฤหัสถ์ สำหรับพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนจะปรินิพพาน แต่ว่าสำหรับท่านผู้อื่นอย่างพระเจ้าพิมพิสารท่านก็มีชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งต้องรับผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตแม้เป็นพระโสดาบัน  หรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชวร ใครแก้กรรมได้? พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้งโลกไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนเปรียบได้เลย ถึงกาลที่จะต้องประชวรเพราะอดีตกรรม ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ได้เลย เพราะฉะนั้น การฟังธรรมต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในความเข้าใจธรรม ว่า เข้าใจเข้าใจธรรมจบได้ไหม? ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจขึ้น ค่อยๆ เข้าใจขึ้น ข้อสำคัญที่สุด คือ เป็นปกติ ไม่ได้ห้ามเห็น ไม่ได้ห้ามคิด ไม่ได้ห้ามทำอะไรเลยทั้งสิ้น แต่ปัญญาคือความเห็นถูก ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตมั่นคงในความถูกต้อง ในทางที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นถ้าต้องการให้คนอื่นตาบอด จะเป็นนกจะเป็นปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ เจตนา มี ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมีตา  ผลก็คือว่ากรรมทำให้เมื่อผลเกิดขึ้น คือ (ตัวเอง) ไม่มีตา กรรมมีกำลังที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ใครก็คาดไม่ถึง เพราะฉะนั้น ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ ก็จะหมดความสงสัยในเรื่องกรรมและผลของกรรม


ธรรมทาน (การให้ธรรม) บางคนหวง คำพูดดีๆ เก็บไว้ก่อน อย่าพึ่งให้ไปเลย เอาไว้เวลานั้นเวลานี้ก็ได้ หรือเราจะแสดงให้คนได้เข้าใจเฉพาะบางที่บางแห่ง ก็ไม่สมควร เพราะใครจะรู้ว่าต่อไปจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แต่ควรให้ทันทีเท่าที่สามารถจะให้ได้ ตามกำลังของปัญญา

ขณะที่เมตตา คือ ไม่ใช่ขณะที่เป็นโทสะ แล้วเห็นประโยชน์ของเมตตาไหมท่านทั้งหลายที่กำลังมีโทสะ เดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบคนนี้ แล้วเห็นประโยชน์ของเมตตาหรือเปล่า ต้องเป็นปัญญาจึงสามารถที่จะมีเมตตาเพิ่มขึ้นได้
... ฯลฯ ...


ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ ๖๙๒

พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ ๖๙๓

MP3 ชุดดังกล่าวนี้ 
มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้ 
ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 26 มี.ค. 2563

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก

ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 26 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Morn
Morn
วันที่ 4 เม.ย. 2563

สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tim7755tim
tim7755tim
วันที่ 5 เม.ย. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เฉลิมพร
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ