002เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย


    002เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย


    หมายเลข 10774
    6 ก.พ. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari