ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์
 
มศพ.
วันที่  7 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31931
อ่าน  4,605

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์ กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์

09:00 - 12:00 น.

สนทนาพระสูตร

13:00 - 16:00 น.

สนทนาปรมัตถธรรม

วันอาทิตย์

09:00 - 10:15 น.

สนทนาพระวินัย

10:30 - 12:00 น.

สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม

13:00 - 14:00 น.

สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม

14:15 - 16:00 น.

สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม


สนทนาธรรมภาคภาษาต่างประเทศ 

วันเสาร์

14:00 - 16:00 น.

สนทนาภาษาอังกฤษ

วันจันทร์

07:00 - 09:00 น.

สนทนาภาษาอังกฤษ (กลุ่มอเมริกา)

วันพุธ

09:00 - 10:30 น.

สนทนาภาษาจีน

14:30 - 16:00 น.

สนทนาภาษาเวียดนาม


 

สนทนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM หรือ LINE

สำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนทนาออนไลน์หรือส่งคำถาม กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง Line Open Chat กลุ่ม “ส่งคำถามสนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.” เข้าร่วมกลุ่มโดยกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

www.dhammahome.com/rd/openchat

 

รับชม/รับฟังถ่ายทอดสด  ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บ้านธัมมะ

www.dhammahome.com/live

Facebook กลุ่มชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

www.facebook.com/groups/dhammahome

YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

www.dhammahome.com/rd/youtubelive

ไลน์ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 

www.dhammahome.com/rd/line

วิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ  (เฉพาะเสียง)

www.dhammahome.com/radio

 

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ เป็นบุญมากๆ ที่มีหลากหลายช่องทางสำหรับการศึกษาพระธรรม จะได้จัดเวลาสำหรับการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Witt
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

เป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับคนต่างจังหวัดครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
jaturong
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

กราบยินดีในกุศลทีมงานทุกท่านที่ดำเนินการถ่ายทอดด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ และคณาจารย์วิทยากรทุกท่านครับ  และขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านล้วนพากเพียรตรากตรำในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอดหลายสิบปีมานี้

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Witt
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chamaikorn2516
chamaikorn2516
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้าอนุโมทนากรรมการ,วิทยากร,เจ้าหน้าที่,อาสาสมัครมูลนิธิ(มศพ)และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Napong klakhaeng
Napong klakhaeng
วันที่ 21 มิ.ย. 2563

ก่ราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 ก.ค. 2563

อนุโมทนาครับ อย่าลืมว่าเป็นธัมมะไม่ใช่เรา

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 18 ก.ค. 2563

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งเหนือเกล้า

กราบขอบคุณและอนุโมทนาอาจารย์วิทยากร และเจ้าหน้าที่ มศพ ทุกท่านยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 27 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา..

 
  ความคิดเห็น 16  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 2 ก.ย. 2563

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และกราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
s.rungreang
s.rungreang
วันที่ 10 ต.ค. 2563

กราบขอบคุณอาจารย์ที่ชี้นำทางสว่างให้ ... ขอเดินตามทางอาจารย์สอนค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
จาตุพล
จาตุพล
วันที่ 23 ต.ค. 2563

กราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์ และสมาชิกบ้านธรรมะ มศพ.ทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
toon_0909
toon_0909
วันที่ 30 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 20  
 
lerm
lerm
วันที่ 18 ม.ค. 2564

กราบขอบคุณและอนุโมทนาอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และวิทยากรเจ้าหน้าที่. มศพ ทุกท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ