ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์
 
มศพ.
วันที่  7 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31931
อ่าน  1,193

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์ กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์
09:00 - 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 - 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรมสังเขป

วันอาทิตย์
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม


สนทนาภาษาต่างประเทศ 

วันเสาร์
14:00 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาอังกฤษ
วันพุธ
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาเวียดนาม
วันพฤหัสบดี
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาจีน


รับชมถ่ายทอดสด สนทนาธรรมออนไลน์ ได้หลายช่องทาง
เว็บไซต์
www.dhammahome.com/live

Facebook
www.facebook.com/groups/dhammahome

YouTube
www.dhammahome.com/redirect/youtube

วิทยุออนไลน์ (เฉพาะเสียง)
www.dhammahome.com/radio

แจ้งความประสงค์จะร่วมสนทนาด้วยโปรแกรม Zoom ได้ที่ LINE Open Chat สนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.

คลิกที่นี่
www.dhammahome.com/redirect/line

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ เป็นบุญมากๆ ที่มีหลากหลายช่องทางสำหรับการศึกษาพระธรรม จะได้จัดเวลาสำหรับการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Witt
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

เป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับคนต่างจังหวัดครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

กราบยินดีในกุศลทีมงานทุกท่านที่ดำเนินการถ่ายทอดด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ และคณาจารย์วิทยากรทุกท่านครับ  และขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านล้วนพากเพียรตรากตรำในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอดหลายสิบปีมานี้

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Witt
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chamaikorn2516
chamaikorn2516
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้าอนุโมทนากรรมการ,วิทยากร,เจ้าหน้าที่,อาสาสมัครมูลนิธิ(มศพ)และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Napong klakhaeng
Napong klakhaeng
วันที่ 21 มิ.ย. 2563

ก่ราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ