ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์
 
มศพ.
วันที่  7 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31931
อ่าน  2,387

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญรับชม และสนทนาธรรมออนไลน์ กับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันเสาร์
09:00 - 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 - 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรมสังเขป

วันอาทิตย์
09:00 - 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 - 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 - 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:15 - 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม


สนทนาภาษาต่างประเทศ 

วันเสาร์
14:00 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาอังกฤษ
วันพุธ
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาเวียดนาม
วันพฤหัสบดี
14:30 - 16:00 น. สนทนาภาคภาษาจีน


รับชมถ่ายทอดสด สนทนาธรรมออนไลน์ ได้หลายช่องทาง
เว็บไซต์
www.dhammahome.com/live

Facebook
www.facebook.com/groups/dhammahome

YouTube
www.dhammahome.com/redirect/youtube

วิทยุออนไลน์ (เฉพาะเสียง)
www.dhammahome.com/radio

แจ้งความประสงค์จะร่วมสนทนาด้วยโปรแกรม Zoom ได้ที่ LINE Open Chat สนทนาธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ มศพ.

คลิกที่นี่
www.dhammahome.com/redirect/line

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ เป็นบุญมากๆ ที่มีหลากหลายช่องทางสำหรับการศึกษาพระธรรม จะได้จัดเวลาสำหรับการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Witt
วันที่ 7 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

เป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับคนต่างจังหวัดครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

กราบยินดีในกุศลทีมงานทุกท่านที่ดำเนินการถ่ายทอดด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ และคณาจารย์วิทยากรทุกท่านครับ  และขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านล้วนพากเพียรตรากตรำในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอดหลายสิบปีมานี้

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Witt
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chamaikorn2516
chamaikorn2516
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้าอนุโมทนากรรมการ,วิทยากร,เจ้าหน้าที่,อาสาสมัครมูลนิธิ(มศพ)และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Napong klakhaeng
Napong klakhaeng
วันที่ 21 มิ.ย. 2563

ก่ราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 10 ก.ค. 2563

อนุโมทนาครับ อย่าลืมว่าเป็นธัมมะไม่ใช่เรา

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 18 ก.ค. 2563

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งเหนือเกล้า

กราบขอบคุณและอนุโมทนาอาจารย์วิทยากร และเจ้าหน้าที่ มศพ ทุกท่านยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 27 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา..

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 2 ก.ย. 2563

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และกราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกๆท่านครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ