พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ ๖๙๓


    พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ ๖๙๓


    หมายเลข 11857
    25 มี.ค. 2563