มีเรื่องสงสัยเรื่องการแสดงอาบัติครับ
 
special_games.zhung
special_games.zhung
วันที่  26 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31401
อ่าน  166

การแสดงอาบัติต้องทำกับพระที่แก่พรรษากว่าอย่างเดียวหรือเปล่าครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อาบัติ คือ การล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติได้  มีโทษหลายสถาน  กล่าวคือ โทษหนัก ที่แก้ไขไม่ได้ ขาดจากความเป็นภิกษุทันที คือ ต้องอาบัติปาราชิก และ  โทษหนักที่ยังพอแก้ไขได้ คือ อาบัติสังฆาทิเสส  ต้องอาศัยสงฆ์เป็นหลักในการที่จะทำให้พ้นจากอาบัตินั้น ๆได้ ถ้าต้องอาบัตินอกจากนี้ก็สามารถที่จะพ้นจากอาบัตินั้น ๆได้ เมื่อแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติต่อภิกษุด้วยกัน ด้วยความสำนึกและตั้งใจว่าจะสำรวมระวังต่อไป แต่ถ้าไม่เห็นโทษ ไม่สำนึกในสิ่งที่ผิด ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะสำรวมระวังต่อไป  เพียงแต่ว่าคำปลงอาบัติ เท่านั้น อย่างนี้ก็ไม่พ้นจากอาบัตินั้น ๆ

การปลงอาบัติหรือแสดงอาบัติ นั้น   แม้ภิกษุที่มีอายุพรรษาแก่กว่า  ก็สามารถปลงกับภิกษุผู้มีอายุพรรษาน้อยกว่าได้  ตามข้อความในพระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ ๔๘๒  ดังนี้ .-
ส่วนคำว่า ปสฺสสิ นี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ปสฺสสิ อาวุโส ตํ  อาปตฺตึ (เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ?) ปสฺสถ ภนฺเต ตํ อาปตฺตึ (ท่านเห็น อาบัตินั้นหรือ ?) 
ก็คำว่า อาม ปสฺสามิ นี้ แม้กล่าวอย่างนี้ว่า อาม ภนฺเต ปสฺสามิ  (ขอรับ ข้าพเจ้าเห็น). อาม อาวุโส ปสฺสามิ (เออ ข้าพเจ้าเห็น)   ย่อมเป็นอันกล่าวชอบแล้วเหมือนกัน.
ส่วนวินิจฉัยในคำว่า อายตึ สํวเรยฺยาสิ นี้ พึงทราบดังนี้:-  ถ้าภิกษุผู้แสดง แก่กว่ ภิกษุผู้รับอาบัติพึงกล่าวว่า อายตึ สํวเรยฺยาถ  (ท่านพึงระวังต่อไป).
-----------
ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ทำไมบวช

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านครับ...   

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ