อย่างนี้จะเรียกว่ามีสติหรือไม่
 
Vivatpong
วันที่  20 มี.ค. 2550
หมายเลข  3132
อ่าน  837

เรามักจะได้ยินคำเตือนบ่อยๆ   ว่าทำอะไรต้องมีสติ   เช่น  ขับรถต้องมีสติ  จึงจะไม่ชนกันอย่างนี้เป็นสติหรือไม่   ไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับ  ช่วยอธิบาย


Tag  มีสติ
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มี.ค. 2550

ขณะขับรถ  ต้องจดจ่อตั้งมั่น   ซึ่งเป็นหน้าทีของ สมาธิ (เอกัคคตาเจตสิก)  ซึ่งเจตสิกดวงนี้  เกิดกับกุศลหรืออกุศลก็ได้  ขณะที่เป็นกุศล  ต้องเป็นไปในทาน  ศีล  ภาวนา จึงจะมีสติเจตสิก  เกิดร่วมด้วย   จึงไม่ควรเป็นระหว่าง สติ และสมาธิ  ซึ่ง   สมาธิมีทั้งกุศลและอกุศลครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...สัมมาสติ สัมมาสมาธิ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2550


สติทางโลก  กับทางธรรมไม่เหมือนกันค่ะ   สติทางโลก  ส่วนใหญ่จะใช้ ในการระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  หรือทำงานผิดพลาด   ส่วนสติทางธรรม  จะใช้ในเรื่องของการระลึกที่เป็นไปในกุศลทุกอย่าง  แม้แต่ขณะที่เรากำลังฟังธรรม  ขณะนั้น  ก็มีสติเกิดร่วมด้วย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ