ฆ่าตัวตายโดยไม่เจตนา
 
earth8138
earth8138
วันที่  2 พ.ย. 2562
หมายเลข  31272
อ่าน  246

เคยศึกษามาว่า แม้ไม่ได้มีจิตคิดฆ่าพ่อแม่แต่  มีเจตนาฆ่า เช่นมีเจตนาฆ่าโจร แต่ดันเกิดอุบัติเหตุตนเองไปยิงปืนโดนพ่อจนท่านตาย อย่างนี้ก็จะได้รับผลของอนันตริยกรรมด้วย ดังนั้นในทำนองเดียวกัน หากเรามีจิตคิดจะฆ่าผู้อื่น แต่ดันทำให้ตัวเองตายแทน อย่างนี้เราจะได้รับผลกรรมของการฆ่าตัวตายด้วยหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก็ขอให้พิจารณาตามพระธรรม  ถ้าไม่ใช่การปลงชีวิตของสัตว์อื่น  ก็ไม่เป็นปาณาติบาต  เพราะตามหลักของการที่จะเป็นปาณาติบาตแล้ว   มีองค์ประกอบดังนี้ คือ  สัตว์อื่นซึ่งมีชีวิต  ๑    รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ๑    มีจิตคิดฆ่า ๑   มีความพยายามในการฆ่า ๑   และสัตว์ตายด้วยความพยายาม นั้น ๑   เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อไม่ได้ฆ่าผู้อื่น  ก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้ได้รับผลในภายหน้า   แต่อกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปก่อนที่ยังไม่ตาย ก็สะสมสืบต่อไป  ทำให้มีอัธยาศัยน้อมไปในการฆ่าต่อไปได้   ซึ่งไม่ควรประมาทอกุศลเลย   

ที่น่าพิจารณา คือ การประกอบอกุศลกรรมในปัจจุบัน ก็ย่อมเอื้อต่อการที่อกุศลกรรมที่เคยกระทำแล้วในอดีตจะให้ผลได้ ทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้รับความเจ็บปวดทรมานจนถึงกับสิ้นชีวิตได้  โดยที่ไม่มีใครทำให้เลย   ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

การสะสมโทสะ  สะสมการฆ่า  ตั้งแต่ฆ่ามด  จนกระทั่งมีกำลังทำให้ฆ่าคนได้  หรือฆ่าตัวเองได้   เพราะฉะนั้นไม่ประมาทในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ