บุคคลที่มีวิตกกังวลสูงจะต้องใช้ธัมมะใดอบรมจิต
 
boonyarit
boonyarit
วันที่  1 พ.ย. 2562
หมายเลข  31270
อ่าน  282

คนที่มีความวิตกสูง เมื่อได้รับการติดต่อใดๆ จะกังวลในทางร้ายไปก่อน สะสมมากเข้า เป็นอกุศลที่หน่วงรั้ง จะมีทางใดคลี่คลายได้ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นการสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย และสิ่งที่จะศึกษาให้เข้าใจนั้น ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ตาม ก็ไม่พ้นไปจากธรรมเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรม จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ความคิดกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่
ชีวิตประจำวัน ก็ตรึกไปด้วยอำนาจของอกุศลเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความติดข้องบ้าง ด้วยความโกรธขุ่นเคืองใจบ้าง  ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่   ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน

การขัดเกลาอกุศล ไม่ใช่ด้วยอกุศล ไม่ใช่ด้วยความอยากความต้องการ  แต่ต้องเป็นการเจริญกุศลประการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม พิจารณาไตร่ตรองในคำที่ได้ยินได้ฟัง สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ขณะที่ความดีเกิดขึ้น  อกุศล ก็เกิดไม่ได้แล้วในขณะนั้น  การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ ก็ย่อมจะมีเหตุมีปัจจัยให้ระลึกถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ได้ แทนที่จะคิดถึงอย่างอื่น

ดังนั้น   ที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับทุกชีวิต   คือ การอบรมเจริญปัญญาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว   ปัญญา นำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นดีงามโดยตลอด  ไม่ทำให้เดือดร้อน เพราะเข้าใจความจริง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonyarit
boonyarit
วันที่ 1 พ.ย. 2562

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 2 พ.ย. 2562

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ