การมองเห็น
 
กลมวิเชียร
วันที่  20 มี.ค. 2550
หมายเลข  3127
อ่าน  381

  อยากเรียนถามว่า 1.ในการมองเห็นนั้น  ต้องประกอบด้วย  1. ดวงตา   2. วัตถุที่ต้องการมองเห็น   3. สี่งที่ทำให้เห็น  เคยได้ยิน อาจารย์ พูดถึง แต่จำไม่ได้ว่า เรียกว่าอะไร  เลยอยากทราบว่าเรียกว่าอะไรครับ2. อะไร คือ ผัสสะ ครับ ช่วยอธิบายด้วยครับ

ขอบคุณครับ


Tag  การมองเห็น เหตุให้เกิดการมองเห็น
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 มี.ค. 2550


เหตุของการมองเห็น  มี  ๔  อย่าง   คือ ปสาทรูป ๑   รูปมาสู่คลอง ๑  แสงสว่าง ๑  มนสิการ ๑ผัสสะ  เป็นเจตสิกประเภทหนึ่ง  มีการกระทบอารมณ์   เป็นลักษณะ   มีการประสาน เป็นกิจ  มีการประชุมร่วมกัน   เป็นผลปรากฏ  มีอารมณ์มาสู่คลอง  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มี.ค. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มี.ค. 2550
อนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ