จากโลกนี้ไปแล้ว....คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ต.ค. 2562
หมายเลข  31230
อ่าน  4,790

จากโลกนี้ไปแล้ว....

คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๘๓๓ขออนุโมทนาในความดีที่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช 

ได้อบรมเจริญมาแล้ว

และขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช

ด้วยความระลึกถึงคุณความดี

ขอเชิญทุกท่านคลิกศึกษาประมวลคุณความดี

ของคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเรียนสอนดนตรี Surana Music School ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเรียนสอนดนตรี Surana Music School ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

พระเชตวันยามเหมันต์ เพลงใหม่จากวงดนตรีบ้านธัมมะ

เพลงพระเชตวันยามฝนพรำ ขับร้องโดยคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 13 ต.ค. 2562

  ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 13 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ขอให้ท่านได้สุคติภูมิ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
มกร
มกร
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

อนุโมทนาในความดีที่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช 

ได้อบรมเจริญมาแล้ว

และขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช

ด้วยความระลึกถึงคุณความดี

 
  ความคิดเห็น 5  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอผลบุญกุศลที่ท่านทำไว้ส่งผลให้ท่านไปสู่สุขคติ ภพภูมิที่สามารถได้ยินได้ฟังเสียงของพระธรรมที่ถูกต้องด้วยเทอญ สาธุอนุโมทนาในกุศลของท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
swanjariya
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ชีวิตนี้น้อยนัก ไม่มีผู้ใดทราบว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใด ผู้ไม่ประมาทพึง ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพื่อเป็นที่พึ่งทั้งภพนี้และภพหน้า

คุณทรงเกียรตประพฤติตนเยี่ยงพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ประมาท ด้วยการเจริญกุศลทุกประการโดยเฉพาะการสนทนาธรรมเป็นเนืองนิจ

ขออนุโมทนาในคุณความดีทั้งมวลที่คุณทรงเกียรติได้ทำมาและขออุทิศกุศลทั้งปวงที่ได้ทำแล้วให้แก่คุณทรงเกียรติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

จากทักษพล จริยา ศิริพล เจียมวิจิตรและสมาชิกบ้านเลขที่ 98/120 สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในกุศลจิตต่างๆ ที่คุณทรงเกียรติได้มีแล้ว ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วแก่คุณทรงเกียรติด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขอขอบพระคุณคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช และขออนุโมทนาในกุศลทั้งปวงที่ได้เคยกระทำมาครับ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Jans
Jans
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในความดีของคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช และขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้ว แด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในคุณความดีที่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัชที่มีและขออุทิศกุศลแด่คุณทรงเกียรติด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
papon
papon
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลให้คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช

และขออนุโมทนาในกุศลของคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัชด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญเเล้ว เเด่อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ”

 
  ความคิดเห็น 16  
 
kullawat
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในคุณงามความดีของคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช และขออุทิศกุศลทั้งปวงที่ได้ทำแล้วให้แก่คุณทรงเกียรติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีด้วยเทอญ.

 
  ความคิดเห็น 17  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในคุณความดีที่ท่านทรงเกียรติที่ได้กระทำไว้แล้ว และขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วแด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัชขอจงมีจิตโสมนัสยินดีด้วยเถิดสาธุ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 13 ต.ค. 2562

"ความเพียรเครื่องเผากิเลส ควรทำในวันนี้ทีเดียว ใครพึงรู้ได้ว่า ความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าการผัดเพี้ยนด้วยความตายซึ่งมีเสนาใหญ่นั้น ไม่มีเลย มุนิผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้น มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ตลอดกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตรีเดียวเจริญ"

จากเรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก มัคควรรค พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗

การสิ้นชีวิตของคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช เหมือนกับชีวิตของพ่อค้ามีทรัพย์มากในเรื่องนี้ ที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่คาดคิด เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงความตายของทุกชีวิตว่า ไม่มีเครื่องหมายกำหนดให้รู้ว่าจะตายเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร จึงไม่ควรประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ ตามความรู้ความสามารถ อย่างที่คุณทรงเกียรติได้กระทำไว้แล้ว ขออุทิศกุศลที่ทำมาแล้วให้คุณทรงเกียรติร่วมอนุโมทนาด้วยเทอญ

รศ.สงบ - พลอากาศตรีหญิง กาญจนา เชื้อทอง

13 ต.ค. 2562

 
  ความคิดเห็น 19  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ด้วยความระลึกถึงคุณความดีของพี่ทรงเกียรติ ครับ

ขออุทิศส่วนกุศลแด่พี่ทรงเกียรติ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
isme404
isme404
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญเเล้ว เเด่อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ”

 
  ความคิดเห็น 21  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 13 ต.ค. 2562

สู่..สุคติภูมิ..นะคะ...

 
  ความคิดเห็น 22  
 
chvj
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญเเล้ว เเด่อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 23  
 
archanaiausdorn
archanaiausdorn
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ทรงตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ความเลื่อมใสอย่างหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น พึงพยากรณ์บุคคลนั้นได้ว่าจะมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา ย่อมโน้ม น้อม โอน เอียง ไปสู่นิพพาน เปรียบด้วยต้นไม้ที่โน้ม น้อม โอน เอียงไปในทิศใด เมื่อตัดที่โคนแล้ว ก็ย่อมล้มไปในทิศนั้น อย่างนี้ ครับ 

 
  ความคิดเห็น 24  
 
panasda
วันที่ 13 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 25  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ต.ค. 2562

บทกลอนรำลึกถึงคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ประพันธ์โดย ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ เอื้อเฟื้อภาพประกอบโดย คุณหนิง(นาวาโทหญิง นภาพรรณ จาติกวณิชย์)ภรรยาของคุณทรงเกียรติ ซึ่งแจ้งว่า เป็นภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ในคืนวันนั้น ก่อนที่จะเข้านอนและจากไปโดยอาการสงบ ขออนุญาตนำมาบันทึกไว้ ครับ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
siraya
วันที่ 14 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญเเล้ว เเด่คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 14 ต.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 28  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 14 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วแด่ อ.ทรงเกียรติ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
palsawangpattanagul
palsawangpattanagul
วันที่ 14 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาในกุศลธรรมทุกประการที่อ.ทรงเกียรติได้กระทำไว้ดีแล้ว 

 
  ความคิดเห็น 30  
 
peem
วันที่ 14 ต.ค. 2562

ขออนุโมทนาคุณความดีที่คุณทรงเกียรติได้กระทำแล้วทุกประการและอุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำแล้วแด่คุณทรงเกียรติคะ

 
  ความคิดเห็น 31  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 14 ต.ค. 2562

 กราบอนุโมทนาในกุศลจิตและคุณความดีของคุณทรงเกียรติค่ะ

 
  ความคิดเห็น 32  
 
Natanaphong
Natanaphong
วันที่ 15 ต.ค. 2562

ขอ อุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแด่ คุณ ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช สู่ สุคติภูมิ

 
  ความคิดเห็น 33  
 
yupa
วันที่ 16 ต.ค. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำแล้ว แด่อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 34  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 17 ต.ค. 2562

จะจากความเป็นบุคคลคนนี้ไปได้ตลอดเวลา ไม่สำคัญเท่าการได้เข้าใจความจริง แม้เล็กน้อย ก็นับเป็นการมีค่าที่ได้เกิดมา พบกัลยาณิมิตรผู้บอกความจริง 

 
  ความคิดเห็น 35  
 
chaichumpon
chaichumpon
วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 36  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ไม่มีใครจะทราบว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใด พึงเป็นผู้ไม่ประมาทและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพื่อเป็นที่พึ่งทั้งในภพนี้และภพหน้า...คุณทรงเกียรติประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นผู้ไม่ประมาทและเจริญกุศลทุกประการอยู่เสมอ...โดยเฉพาะการฟังธรรมและสนทนาธรรมเป็นกิจวัตร

ขออนุโมทนาในคุณความดีทุกประการที่คุณทรงเกียรติได้ทำมา และขออุทิศส่วนกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้ว...ให้แก่คุณทรงเกียรติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 37  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ