พระเชตวันยามเหมันต์ เพลงใหม่จากวงดนตรีบ้านธัมมะ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  3 พ.ค. 2562
หมายเลข  30829
อ่าน  1,883

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วงดนตรีบ้านธัมมะ แห่งชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้นำเสนอบทเพลงใหม่ "พระเชตวันยามเหมันต์" จากการประพันธ์คำร้องโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ ซึ่งประพันธ์ขึ้น จากความปีติและประทับใจ เมื่อครั้งเดินทางไปสักการะพระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี(Sravasti)ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวของประเทศอินเดีย

ด้วยอากาศที่หนาวเย็น ท่านผู้ประพันธ์ซึ่งได้รับคำปรารภจากท่านอาจารย์ว่า วงดนตรีบ้านธัมมะ มีเพลง "พระเชตวันยามฝนพรำ" แล้ว น่าจะมีเพลงให้ครบทุกฤดูกาลของประเทศอินเดียด้วย (ฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ - 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้น) ท่านผู้ประพันธ์จึงได้ประพันธ์บทเพลง "พระเชตวันยามเหมันต์" ขึ้น และได้มอบให้วงดนตรีบ้านธัมมะ โดยคุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๑๘๓๓ เจ้าของโรงเรียนดนตรีสุรนา(Surana Music School) และคุณปวีร์ คชภักดี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๘๙๗ ร่วมกันรังสรรค์ทำนอง ตลอดจนเรียบเรียงเสียงประสานและขับร้อง พร้อมกับบันทึกเสียง ซึ่งบัดนี้การทั้งหลายได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และนำออกเผยแพร่ในวันนี้ (๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒) เป็นครั้งแรก

ทั้งยังได้ประพันธ์เพลง "พระเชตวันยามคิมหันต์" ที่ได้บรรยายบรรยากาศของพระวิหารเชตวันยามหน้าร้อนไว้ด้วยความไพเราะซาบซึ้งยิ่ง ซึ่งจะได้นำออกเผยแพร่ในลำดับถัดไป

ขออนุโมทนาท่านผู้ประพันธ์คำร้อง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ , ผู้ประพันธ์ทำนอง คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช , ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัชและคุณปวีร์ คชภักดี และผู้ขับร้อง คุณปวีร์ คชภักดี แห่งวงดนตรีบ้านธัมมะ มา ณ ที่นี้ ครับ

ขอเชิญทุกท่านคลิกชมและฟัง เพลง "พระเชตวันยามเหมันต์" ได้ที่นี่...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 3 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ และอาจารย์ทุกๆ ท่านที่เกื้อกูลพระธรรมผ่านบทประพันธ์ที่ไพเราะยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 3 พ.ค. 2562

      กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ตลอดกาลยาวนาน 45 พรรษา ซึ่งส่วนหนึ่งของเวลานั้น คือช่วงเวลา 19 พรรษา ณ พระวิหารเชตวัน แห่งนี้  ล้วนเป็นคุณอันประเสริฐสถิตย์อยู่ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นความเป็นอริยทรัพย์ที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ

ผู้ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงและเข้าใจแล้วเท่านั้น จึงน้อมเป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะได้เช่นนี้ 

กราบแทบเท้าอนุโมทนาบูชาพระคุณท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูงในกุศลธรรมทุกประการตลอดเวลาที่ยาวนานเพื่อดำรงรักษา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยความมั่นคงและเคารพพระธรรม

กราบอนุโมทนากุศลผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง ขับร้อง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 3 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tim7755tim
tim7755tim
วันที่ 4 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะผู้ร้องและผู้ประพันธ์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
มกร
มกร
วันที่ 6 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 7 พ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 13 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

ไพเราะและซาบซึ้งในคำร้องมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 3 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nicky01
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ชอบมากเลยค่ะอ่านตลอด ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ               

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ