การทำบุญเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับ
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  17 ต.ค. 2562
หมายเลข  31237
อ่าน  195

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการทำบุญเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ นอกจากอาหาร และผ้าไตรจีวร ของใช้เท่าที่จำเป็นแล้ว อย่างอื่นมีสิ่งใด ที่พอจะทำได้บ้างไหมคะ เพื่ออุทิศเป็นบุญกุศลได้ กราบขอบพระคุณค่ะ   ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้าที่ ๔๒๙

"เมื่อบุคคลให้ทาน   กระทำการบูชาด้วยของหอมเป็นต้น  แล้วให้ส่วนบุญว่า ขอส่วนบุญ  จงมีแก่บุคคลชื่อโน้น หรือว่า   ขอส่วนบุญจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนี้ พึงทราบว่า   เป็นบุญกิริยาวัตถุอันเกิดแต่การให้ส่วนบุญ"

---------------------------------

สิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต ก็สามารถถวายได้หมด ทั้งอาหาร  น้ำดื่ม  ผ้าไตรจีวร  ยารักษาโรค  ร่ม  รองเท้า เป็นต้น  แต่ต้องไม่ถวายสิ่งที่ไม่เหมาะควรแก่เพศบรรชิต เช่น เงินทอง เป็นต้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 23 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 25 ต.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ