ศรัทธามีการเชื่อมั่นเป็นลักษณะ​ [ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ต.ค. 2562
หมายเลข  31223
อ่าน  95

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 328

     อีกนัยหนึ่ง ศรัทธามีการเชื่อเป็นลักษณะ  หรือมีการเชื่อมั่นเป็นลักษณะ. มีการผ่องใสเป็นรส ราวกะแก้วมณีทำน้ำให้ใสสะอาด หรือว่ามีการแล่นไปเป็นรสเหมือนการข้ามห้วงน้ำ  มีการไม่ขุ่นมัวเป็นปัจจุปัฏฐานหรือมีการน้อมใจเชื่อเป็นปัจจุปัฏฐาน  มีวัตถุเป็นตั้งแห่งศรัทธาเป็นปทัฏฐานหรือมีโสดาปัตติยังคะเป็นปทัฏฐาน  บัณฑิตพึงเห็นเหมือนมือ   ทรัพย์สมบัติและพืช.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ