ปรารถแล้วปรารถอีก​ [ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  28 พ.ย. 2562
หมายเลข  31335
อ่าน  59

   พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ -หน้าที่ 358         [๒๘]  วิริยินทรีย์  มีในสมัยนั้น  เป็นไฉน  ?         การปรารภความเพียรทางใจ    ความขะมักเขม้น    ความบากบั่น   ความตั้งหน้า   ความพยายาม   ความอุตสาหะ   ความทนทาน   ความเข้มแข็ง  ความหมั่น   ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย   ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ   ความไม่ทอดทิ้งธุระ     ความประคับประคองธุระ    วิริยะ     อินทรีย์คือวิริยะ   วิริยพละ   สัมมา.วายามะ  ในสมัยนั้น    อันใด   นี้ชื่อว่า  วิริยินทรีย์ในสมัยนั้น.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ