ปรารถแล้วปรารถอีก​ [ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  28 พ.ย. 2562
หมายเลข  31335
อ่าน  86

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ -หน้าที่ 358         
     
     [๒๘]  วิริยินทรีย์  มีในสมัยนั้น  เป็นไฉน      
     การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรีย์คือวิริยะ วิริยพละ สัมมาวายามะ  ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า วิริยินทรีย์ในสมัยนั้นเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ