สติ​ ความตามระลึก​ [ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ก.พ. 2563
หมายเลข  31538
อ่าน  73

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้า 361

     [๓๘] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน
     สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย ความไม่ลืม สติ สตินทรีย์ สติพละ ความระลึกชอบในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า  สัมมาสติมีในสมัยนั้น      
     [๓๙] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน
     ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ   ความตั้งใจชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิมีในสมัยนั้น  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 1 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ