ปัญญา​ ​เพราะอรรถว่ารู้ชัด​ ​[ขุท.มหานิเทส]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ต.ค. 2562
หมายเลข  31225
อ่าน  152

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 127

           ชื่อว่า  ปัญญา  เพราะอรรถว่า  รู้ชัด,   รู้ชัดอะไร ?  รู้ชัดอริยสัจทั้งหลายโดยนัย  เป็นต้นว่า  นี้ทุกข์  ดังนี้.      ปัญญานั้นมีการแทงตลอดตามสภาวะเป็นลักษณะหรือมีการแทงตลอดไม่พลาดเป็นลักษณะ เหมือนการแทงตลอดของลูกธนูที่ยิงไปด้วยธนูของผู้มีฝีมือ   มีการส่องสว่างซึ่งอารมณ์เป็นรส     เหมือนดวงประทีป  มีความไม่ลุ่มหลงเป็นปัจจุปัฏฐานเหมือนผู้ชี้แจงอย่างดีแก่ผู้ไปป่าชื่อว่า ปัญญาพละ     เพราะอรรถว่าไม่หวั่นไหวในอวิชชา

         อีกนัยหนึ่ง    ปัญญามีการแทงตลอดตามภาวะเป็นลักษณะ       หรือมีการแทงตลอดไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะ     ดุจการแทงตลอดของลูกธนูของผู้ฉลาด มีความสว่างในอารมณ์เป็นรส ดุจประทีป   มีความไม่ลุ่มหลงเป็นปัจจุปปัฏฐาน-  

ดุจคนชำนาญป่าไปป่า  ฉะนั้น.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 4 พ.ย. 2562

 

             กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ