สัญญา​เจตสิกกับสติเจตสิก ​[ธรรมสังคณี]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ต.ค. 2562
หมายเลข  31222
อ่าน  129

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 356 

     [๑๙ ]  สัญญา  มีในสมัยนั้น  เป็นไฉน ?  การจำ  กิริยาที่จำ  ความจำ  อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้ชื่อว่า  สัญญามีในสมัยนั้น. 

     [๒๙]  สตินทรีย์   มีในสมัยนั้น  เป็นไฉน  ?  สติ  ความตามระลึก  ความหวนระลึก    สติ  กิริยาที่ระลึก  ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย  ความไม่ลืม  สติ  อินทรีย์คือสติ   สติพละ  สัมมาสติในสมัยนั้น  อันใด  นี้ชื่อว่า  สตินทรีย์มีในสมัยนั้น.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ