ไม่ใช่เรา
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 ก.ย. 2562
หมายเลข  31157
อ่าน  460

ตั้งแต่ผมฟังพระอภิธรรมมาก็เห็นคล้อยตามที่พุทธเจ้าสอน แต่ถ้าขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา แล้วเราจริงๆ คืออะไรครับ ในเมื่อรูปธรรมและนามธรรมไม่ใช่เรา ในจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไม่มีเรา งั้นตัวเราแท้จริงคืออะไรครับ อากาศ คลื่นแสง พลังงาน หรือ ความว่างเปล่า ตัวเราคืออะไรกันแน่?


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีเรา เพราะมีแต่ธรรม ที่เป็นนามธรรม รูปธรรม ที่เป็น จิต เจตสิก รูป แต่ ที่เรียกว่าตัวเรา เพื่อสื่อความหมายว่าคือใคร เป็นสิ่งใด จะได้เข้าใจกันถูกในการติดต่อสื่อสาร ตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นจากสิ่งที่มีจริง ตัวเรา จึงเป็นสมมติสัจจะ สัจจะความจริงทางโลกให้สื่อสารเข้าใจกันครับ เพราะฉะนั้น ยังยึดถือว่าเป็นเรา ไม่ใช่เรายึดถือแต่เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดี คือ อวิชชา ความไม่รู้และ ความเห็นผิดที่สะสมมาอย่างเนิ่นนาน พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและแสดงความจริงให้สัตว์โลกเกิดปัญญารู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ค่อยๆ สะสมการฟัง ศึกษาพระธรรมต่อไป เพราะพระสาวกทั้งหลายกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรา อบรมปัญญามานับชาติไม่ถ้วนเพราะปัญญาที่มีน้อยและกิเลสมีมากครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ไม่ว่าจะโดยนัยใดก็ตาม เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด เพื่อความเข้าใจในสภาพธรรมที่มีจริงๆ ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา สภาพธรรมที่มีจริงๆ นั้น ไม่พ้นไปจากทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เลย เป็นสภาพธรรมที่ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิง สำหรับสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไป นั้น เกิดแล้วดับไป ไม่กลับมาอีกเลย เกิดแล้วดับแล้ว แล้วเราอยู่ตรงไหน? ขณะที่เห็น ก็เป็นธรรมที่เห็น ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป แม้จะยังไม่สามารถละการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนได้ แต่ความเข้าใจที่เริ่มสะสมในความเป็นจริงของธรรมย่อมไม่ไร้ผล มีแต่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ เพราะพระธรรมทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟัง ก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อละคลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน ความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จิรง ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ที่สำคัญคือไม่ขาดการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
โพธิ์ศรี ฐิตาคม
โพธิ์ศรี ฐิตาคม
วันที่ 12 ก.ย. 2562

กราบพระธัมมะสาธุครับผม

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 ก.ย. 2562

มีคำถามนี้มาตลอดชีวิตว่าเราเป็นใครคืออะไรมาจากใหน และมาทราบคำตอบจากการบรรยายธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างชัดแจ้งยิ่งว่า ที่แท้จริงคือ ไม่มี ''เรา'' เลย เป็นเพียงสภาพปรมัตถธรรมที่มาประกอบกันเท่านั้น..

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ