เป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา


    เป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 4553
    27 พ.ย. 2553



    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari