นิมิต มีหลายความหมายตามลำดับ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  27 พ.ค. 2562
หมายเลข  30888
อ่าน  336

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะนี้ กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตา อย่างหนึ่ง ทางหูไม่ใช่อย่างทางตา เพราะฉะนั้น ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครรู้เลยว่า กว่าจะลืมตาแล้วปรากฏสิ่งต่างๆ ทันทีได้ ต้องมีการเกิดดับของสภาพธรรม แต่ละอย่างนานเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น การเกิดดับสืบต่อหลายๆ อย่างติดต่อกัน ทำให้ปรากฏเป็น นิมิตตะในภาษาบาลี แต่ภาษาไทยเราเรียกว่า นิมิต แต่นิมิตมีหลายความหมายตามลำดับ 

นิมิตแรก ก็คือว่า เห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างหนึ่ง แต่ความจริงสิ่งนั้นเกิดดับจึงปรากฏได้ แค่ หนึ่งขณะ ที่เกิดแล้วดับไม่สามารถจะปรากฏให้ใครรู้ได้เลย แต่ว่าบ่อยๆ ทุกอย่างที่ปรากฏต้องกระทบตา หนึ่งขณะที่เห็น แต่เราไม่รู้การกระทบ และการเกิดขึ้นของ แต่ละอย่าง จนกระทั่งปรากฏใหญ่โตเป็นเป็นรูปร่างสัณฐาน ตึกรามบ้านช่อง ผู้คน รถยนต์ ถนนหนทาง สภาพธรรมต้องมี ถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีอะไร ต้องมีสิ่งที่เกิดดับจนกระทั่ง เร็วสุดที่จะประมาณ เหมือนเราดูภาพยนต์ หมุนอยู่ตลอดเวลา หรือที่เราคอยดูหนังก็ได้ หรือแม้ขณะนี้เอง ถ้ามีความเข้าใจว่า สภาพธรรมแต่ละหนึ่ง ที่เกิดขึ้นต้องดับไปสืบต่อกันจนปรากฏเป็นรูปร่างสัณฐาน ถ้าเพียงหนึ่งเดียว ไม่รู้หรอกว่า เป็นชีวิต หรือเป็นตา เป็นหงส์ เพราะสภาพธรรมนั้นเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็น นิมิต เป็นรูปร่างสัณฐาน ที่ทำให้จำไว้ว่า นั่นเป็นอะไร แต่ความจริงไม่สามารถที่หยั่งถึงการเกิดดับสืบต่อ แต่ละขณะ ของสภาพธรรม ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนั้น ถึงขั้นนั้น ก็ไม่สามารถจะตรัสรู้ความจริงได้.

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่...   

นิมิตของปรมัตถธรรม

นิมิตและอนุพยัญชนะ

เป็นชื่อและรูปร่างสันฐาน [นิมิต อนุพยัญชนะ]

ขอเชิญคลิกฟังได้ที่....

นิมิตของสิ่งที่ปรากฏทางตา

นิมิตของสภาพธรรม

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ