เราคือใคร
 
คุณออม
คุณออม
วันที่  30 พ.ค. 2562
หมายเลข  30896
อ่าน  341

หนูรู้แล้วกายนี้ไม่ใช่ของเรา จิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรา แล้วเราคือใคร คืออะไรคะ ขอผู้รู้ ผู้ใฝ่ในธรรมมาตอบคำถามนี้ให้กระจ่างด้วยเถอะค่ะ หนูจะได้คลายความสงสัย แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มี เราทำได้แค่รับรู้สภาวะ รับรู้สภาพความเป็นไปของมันแค่นี้หรือคะ 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เราไม่มี ไม่มีเรา ไม่มีใคร ไม่มีสัตว์บุคคล แต่ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลย แต่มีธรรม ที่เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ที่เรียกว่า นามธรรมและรูปธรรม คือ จิต เจตสิก รูปและนิพพาน เพราะฉะนั้น ที่กล่าวว่าไม่มีเรา คือ สูญจากความเป็นเรา เพราะมีแต่ธรรมเท่านั้นครับ แต่ ที่สมมติเรียกว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นสัตว์เป็นสิ่งต่างๆ เพื่อหมายเรียกสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้น ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งสมมติเทศศนา คำสอนที่แสดงถึงสัตว์ บุคคลและ ปรมัตถเทศนา คำสอนที่แสดงความจริงของสภาพธรรมที่มีจริง ที่เป็นนามและรูป ที่ไม่ใช่เรา มีแต่ธรรม ครับ

เพราะฉะนั้น การอบรมปัญญาคือการค่อยๆ เข้าใจความจริงว่ามีแต่ธรรมไม่ใช่เรา ด้วยการรู้ความจริงในขณะนี้ อันเกิดจาการฟังศึกษาพระธรรม ปัญญาจะค่อยๆ เจริญแต่ใช้เวลายาวนานนับชาติไม่ถ้วนจนปัญญาถึงพร้อมเกิดรู้ความจริงในขณะที่สภาพธรรมกำลังเกิด ที่เคยเห็นว่าเป็นสัตว์ บุคคล ปัญญาก็จะรู้ตัวธรรมว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้นครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กว่าที่จะรู้ความจริง ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของใคร ก็จะต้องอาศัยการฟังพระธรรม อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสภาพธรรมปรากฏจริงๆ ว่า ชั่วคราว คือ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่ได้ตั้งอยู่ยั่งยืนเลย   ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ไม่มีเรา ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า มีแต่ ธรรม แต่ละอย่างๆ ที่ เกิดขึ้น เป็นไป เท่านั้น แต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรม เมื่อรวมกัน ก็เป็นร่างกายของเรา เป็นตาของเรา เป็นผมของเรา เป็นแขนของเรา

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโดยละเอียด โดยประการทั้งปวง เพื่อให้มี ความเข้าใจถูก เห็นถูก ตั้งแต่ในขั้นการฟัง   ดังนั้น  ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ   

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 มิ.ย. 2562

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 5 มิ.ย. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ