หนังสือเล่มใหม่_พระพุทธศาสนาเถรวาท
 
มศพ.
วันที่  31 พ.ค. 2562
หมายเลข  30901
อ่าน  1,897

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
หนังสือเล่มใหม่

" พระพุทธศาสนาเถรวาท "

เรียบเรียงโดย
คุณจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๗๓

"พระธรรมวินัยมีความละเอียด  คัมภีระ  คือ  มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุว่าพระธรรมแสดงความจริงอันถึงที่สุด  เป็นวาจาสัจจะที่เปิดเผยสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง  ชี้ให้เห็นสภาพจิตและเหตุปัจจัยที่ประกอบแห่งจิตซึ่งทำให้เป็นไปในกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม  อีกทั้งแสดงสภาพธรรมของการดับสนิทไม่เหลือซึ่งกิเลสอกุศล  และหนทางการประพฤติปฏิบัติ  อันเป็นการขัดเกลากิเลสตามลำดับ  ตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบที่ล่วงออกทางกายและวาจา  ไปจนถึงกิเลสอกุศลขั้นละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิต"

หากท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้ โปรดติดต่อ 
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
เลขที่ ๑๗๔ / ๑ ถนนเจริญนคร  ๗๘
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙

ขอเชิญอ่านบทแนะนำหนังสือ และ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf
หนังสือเล่มนี้
จากหัวข้อด้านล่างนี้

พระพุทธศาสนาเถรวาท

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 31 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
นราธิป ฝอยทอง
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

อนุโมทนาสาธุ ครับ

ทำดีและศึกษาพระธรรม

ครับผม

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
duen.nai
duen.nai
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

กราบอนุโมทนากุศลจิตทุกขณะที่เกื้อกูลให้ปัญญาปรากฎด้วยการพึ่งพระสัทธรรมคำจริงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
jbk02
jbk02
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
คุณป้อม
คุณป้อม
วันที่ 1 มิ.ย. 2562

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
วิริยะ
วันที่ 4 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 5 มิ.ย. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chvj
วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ