เป็นชื่อและรูปร่างสันฐาน [นิมิต อนุพยัญชนะ]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16119
อ่าน  1,361

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 395

          บทว่า  นิมิตฺตคฺคาหี   เป็นผู้ถือนิมิต    คือ   ถือนิมิตหญิงและชาย

หรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลส   มีสุภนิมิตเป็นต้นด้วยอำนาจฉันทราคะ.

เพียงเห็นเท่านั้นนิมิตไม่ปรากฏ.

          บทว่า  อนุพฺยญฺชนคฺคาหี  ถืออนุพยัญชนะ  คือถืออาการหัน ต่าง

ด้วยมือ  เท้า  หัวเราะ  ขบขัน  พูด  ชำเลืองดู และการเหลียวดู   เป็นต้น

เรียกว่าอนุพยัญชนะ  เพราะทำให้ปรากฏ  โดยเป็นเหตุให้กิเลสทั้งหลาย

ปรากฏ.   

--------------------------------------------------------------------------------

          ตามหลักฐาน แสดงว่า  นิมิต  อนุพยัญชนะ      เป็นชื่อและรูปร่าง

สันฐาน ไม่ใช่ปรมัตถธรรม


Tag  นิมิต อนุพยัญชนะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 7 เม.ย. 2555

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ