กำไรชีวิต
 
nattawan
nattawan
วันที่  21 พ.ค. 2562
หมายเลข  30876
อ่าน  385

 

   กำไรชีวิต  กุศลกรรมให้ผลเป็นวิบากที่ดีก็จริง เช่น เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  กระทบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจ  แต่วิบากที่ดีนั้นยังไม่ใช่กำไรเพราะเป็นเพียงผลของกุศลกรรมเท่านั้น  แต่ขณะใดที่กุศลมีปัญญาเกิดร่วมด้วยขณะนั้นมีปัญญาเป็นกำไรที่ประเสริฐจริงๆ

   จากการสนทนาปฏิบัติธรรมที่ มศพ. ๗ ส.ค. ๕๔

   สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย  ต้องรู้ว่าผลของกรรมคือขณะที่เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  ถ้าหมดกรรมไม่มีกรรมอีกเลย...จะไม่มีผลของกรรม  ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมกรืออกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุก็ทำให้เกิดผลตามควรแก่เหตุนั้นๆ   ไม่ว่าจะเป็นผลมากใดๆ ก็ตามก็ต้องเป็นไปตามเหตุ   ผลมากคือเห็นดี  ได้กลิ่นดี  ลิ้มรสดี  รู้กระทบสัมผัสดี  เป็นผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เลย  ถึงวาระที่กุศลกรรมจะให้ผล  ปฏิเสธไม่ให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจ  หรือเสียง  กลิ่น  รสต่างๆ ที่ดีไม่ได้เลย  เช่นเดียวกับเวลาที่อกุศลกรรมให้ผล  สิ่งที่ไม่ดีใครจะอยากได้  ไม่มีใครอยากได้เลย  แต่ต้องเกิดขึ้นเพราะมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้น

   ถ้าพูดถึงนัยยะของการกำลังฟังธรรมขณะนี้เป็นกุศลกรรม  เพราะเหตุว่าไม่ได้มีการติดข้องในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  ไม่ได้ไปที่อื่นเพื่อความสุขสำราญต่างๆ แต่มีศรัทธาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ  กุศลกรรมให้ผลเป็นกุศลวิบากแน่นอน  แต่ขณะใดที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับกุศลจิตนั้น  ผลคือกุศลกรรมต้องให้ผลนำสิ่งที่ดีมาให้แล้วยังมีกำไร คือ ปัญญาเกิดจากขณะที่ฟังธรรม  กุศลนันประกอบด้วยปัญญา  ผลของกุศลย่อมให้ตามควรแต่ยังมีกำไร คือ ความเข้าใจธรรมะด้วย

   ในเชิงธุรกิจฉลาดพอหรือเปล่าที่จะได้กำไร  เพราะเหตุมีอย่างไร  ผลก็ต้องได้อย่างนั้น  ขณะนี้กำไรอยู่ที่ความเข้าใจถูกความเห็นถูก  มีมากหรือมีน้อยก็แล้วแต่เหตุ  ถ้าขณะนี้ได้สะสมความเห็นถูกมาแล้ว  สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ  ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลย  แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เล็กน้อย  แต่ขณะนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้  จะเอาเพียงแค่ผลของกรรม..ไม่เอากำไรหรือ

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

   


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 พ.ค. 2562

  ..ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ..

  ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

  ถอดคำบรรยายธรรม 04567 ปัญญา รู้ สิ่งที่มีจริง ที่ กำลังปรากฏ (03.41น.)

 
  ความคิดเห็น 2  
 
peem
วันที่ 22 พ.ค. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Hanoy
Hanoy
วันที่ 23 พ.ค. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kullawat
วันที่ 24 พ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 มิ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ