ถอดคำบรรยายธรรม 04567 ปัญญา รู้ สิ่งที่มีจริง ที่ กำลังปรากฏ (03.41น.)
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  14 ก.ย. 2557
หมายเลข  25531
อ่าน  1,107

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ถอดคำบรรยายธรรม  จากไฟล์เสียงของ  บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

04567  ปัญญา รู้  สิ่งที่มีจริง ที่ กำลังปรากฏ  (03.41น.)

กราบเท้า บูชา พระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

เรียนขอ ถอดคำบรรยายธรรม ของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการ  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

จากไฟล์ เสียง ของ > บ้านธัมมะ>ฟังธรรม>เริ่มด้วยความเข้าใจ

(อะไรที่ไม่ถูกต้องในข้อความเหล่านี้  ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ)

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสำหรับกุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

แรม  ๖  ค่ำ  เดือน  ๑๐  ปีมะเมีย – อาทิตย์ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๗ --- 2014-9-14