ไฟล์เสียงคุณทวีศักดิ์ฯสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
 
มศพ.
วันที่  19 พ.ค. 2562
หมายเลข  30871
อ่าน  654

ไฟล์เสียง

คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
สนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
รวม 4 ตอน

ขอเชิญคลิกฟังได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

(ฟังต่อเนื่องตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 4)

คุณทวีศักดิ์ฯ สนทนาธรรมกับอ.สุจินต์ฯ วันเสาร์ที่ 18พ.ค.2562 รวม 4 ตอน

------------------

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2 

ตอนที่ 3 

ตอนที่ 4

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
Tikky
วันที่ 20 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 27 พ.ค. 2562

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตคุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล และทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 31 พ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ