แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30855
อ่าน  989

แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

มีข่าวที่สมควรแก่การชื่นชมอนุโมทนา เมื่อทางโรงเรียน เทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยการประสานงานของอาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๗๙๑ ได้ขอความอนุเคราะห์ หนังสือ " เก็บไว้ในหทัย " ของมศพ. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน ซึ่ง มศพ.ได้มอบหนังสือ " เก็บไว้ในหทัย " จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่ทางโรงเรียน และยังได้พิจารณามอบหนังสือธรรมอีก ๒ เล่ม คือ "ธรรมคืออะไร " เพื่อความเข้าใจธรรมที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอน และ " แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑ " เพื่อความเข้าใจพุทธประวัติ ที่จะทำให้เข้าใจในพระคุณอันสูงสุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีพื้นฐานความเข้าใจวิปัสสนาที่ถูกต้อง

ข่าวดังกล่าวนี้ เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง ในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอนแก่นักเรียน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต และความมั่นคงของพระศาสนา สังคม ชาติบ้านเมืองต่อไป

.........

ขอเชิญคลิกชมกระทู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่.....

แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นักเรียนฟังพระธรรม_สนทนาธรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นักเรียนฟังพระธรรม [ต่อ]_สนทนาธรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ อ.เทพา จ.สงขลา ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 14 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 14 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนากุศลจิตของคุณครูจอมพงศ์และกรรมการชมรมบ้านธัมมะที่เกื้อกูลเยาวชนด้วยพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 14 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 พ.ค. 2562

ขอกราบอนุโมทนาจากใจนะครับ

ความเห็นถูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น ปัจจัยสำคัญคือได้ควรอย่างยิ่งที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านผู้มีปัญญา เป็นผู้รู้ เป็นบัณฑิต ในการที่จะช่วยให้มีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับการเข้าใจพระธรรมชนิดตรงต่อธรรมในภายภาคหน้า อย่างน้อยที่สุดหนังสือ "เก็บไว้ในหทัย" ก็เป็นสาระธรรมสั้นๆ ที่ท่านผู้เป็นบัณฑิตได้ถ่ายทอดไว้ซึ่งเปี่ยมด้วยสาระและคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 14 พ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 14 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 14 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 14 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
yupa
วันที่ 16 พ.ค. 2562

     อนุโมทนามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dechachot
วันที่ 26 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kullawat
วันที่ 29 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Tikky
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาด้วยคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 ก.ค. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ