แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  14 พ.ค. 2562
หมายเลข  30855
อ่าน  665

แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

มีข่าวที่สมควรแก่การชื่นชมอนุโมทนา เมื่อทางโรงเรียน เทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยการประสานงานของอาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๗๙๑ ได้ขอความอนุเคราะห์ หนังสือ " เก็บไว้ในหทัย " ของมศพ. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน ซึ่ง มศพ.ได้มอบหนังสือ " เก็บไว้ในหทัย " จำนวน ๑๐๐ เล่ม แก่ทางโรงเรียน และยังได้พิจารณามอบหนังสือธรรมอีก ๒ เล่ม คือ "ธรรมคืออะไร " เพื่อความเข้าใจธรรมที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอน และ " แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑ " เพื่อความเข้าใจพุทธประวัติ ที่จะทำให้เข้าใจในพระคุณอันสูงสุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีพื้นฐานความเข้าใจวิปัสสนาที่ถูกต้อง

ข่าวดังกล่าวนี้ เป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง ในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอนแก่นักเรียน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต และความมั่นคงของพระศาสนา สังคม ชาติบ้านเมืองต่อไป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 14 พ.ค. 2562 08:27 น.

กราบอนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 14 พ.ค. 2562 08:28 น.

กราบอนุโมทนากุศลจิตของคุณครูจอมพงศ์และกรรมการชมรมบ้านธัมมะที่เกื้อกูลเยาวชนด้วยพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 14 พ.ค. 2562 09:58 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 พ.ค. 2562 12:02 น.

ขอกราบอนุโมทนาจากใจนะครับ

ความเห็นถูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น ปัจจัยสำคัญคือได้ควรอย่างยิ่งที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านผู้มีปัญญา เป็นผู้รู้ เป็นบัณฑิต ในการที่จะช่วยให้มีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับการเข้าใจพระธรรมชนิดตรงต่อธรรมในภายภาคหน้า อย่างน้อยที่สุดหนังสือ "เก็บไว้ในหทัย" ก็เป็นสาระธรรมสั้นๆที่ท่านผู้เป็นบัณฑิตได้ถ่ายทอดไว้ซึ่งเปี่ยมด้วยสาระและคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 14 พ.ค. 2562 16:37 น.

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 14 พ.ค. 2562 17:25 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 14 พ.ค. 2562 18:20 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 14 พ.ค. 2562 22:31 น.

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
yupa
วันที่ 16 พ.ค. 2562 11:34 น.

                 อนุโมทนามูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dechachot
วันที่ 26 พ.ค. 2562 20:44 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kullawat
วันที่ 29 พ.ค. 2562 07:35 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Tikky
วันที่ 23 มิ.ย. 2562 08:53 น.

กราบอนุโมทนาด้วยคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 ก.ค. 2562 23:52 น.

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ