ลักษณะของทุกข์ - ปัญญาเจริญขึ้นได้ตามลำดับขั้น ตอนที่ 6-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  1 พ.ค. 2562
หมายเลข  30819
อ่าน  222

   ถาม: คนส่วนใหญ่ต้องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อพ้นจากทุกข์ เมื่อปัญญาเกิดขึ้นจะสามารถพ้นจากทุกข์

  อ.สุจินต์: การเป็นอิสระจากทุกข์ ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้โดยง่าย ปัญญาควรที่จะเริ่มอบรมเป็นลำดับขั้น เพื่อที่ว่าความไม่รู้ ความสงสัย และความเห็นผิดที่ยึดถือว่าความจริงเป็นเรานั้นจะสามารถละคลายได้

   ถ้าใครที่อบรมเจริญสติและปัญญาตามปรกติ บุคคลนั้นก็จะรู้ว่าปัญญาเจริญขึ้นได้อย่างช้ามากทีละเล็กทีละน้อย เพราะความไม่รู้เกิดขึ้นมากกว่ากุศลมากในแต่ละวัน เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆ และก็เป็นเช่นนี้ในชาตินี้ด้วย

  ถาม: ปัญหาคือเมื่อมีอารมณ์กระทบกับทวารหนึ่งทวารใด ก็ลืมทันที สติเกิดน้อยมาก

  อ.สุจินต์: นั่นเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อสติยังมีกำลังอ่อน ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันที

ข้อความนี้ถูกแปลจาก...The Characteristic of Dukkha - Panna is developed stage by stage

คลิกเพื่ออ่านตอนอื่นๆ ...

ตอนที่ 1 - พ้นจากทุกข์ได้อย่างไร

ตอนที่ 2 - การอบรมเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นได้อย่างไร

ตอนที่ 3 - นั่งทำสมาธิด้วยโยนิโสมนสิการได้อย่างไร

ตอนที่ 4 - ความต่างกันของรูป

ตอนที่ 5 - ความหมายของการศึกษาลักษณะ

ตอนที่ 6 - ปัญญาเจริญขึ้นได้ตามลำดับขั้น

ตอนที่ 7 - การยึดถือในขันธ์ 5 เป็นทุกข์

ตอนที่ 8 - เราติดกับความคิดที่เป็นตัวตน

ตอนที่ 9 - ความหมายของอิริยาบถปิดบังทุกข์

ตอนที่ 10 - ไปสู่ป่า และ สำนักปฏิบัติ

ตอนที่ 11 - ความเข้าใจเจริญขึ้นตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ