ความหมายของอนัตตา - เป็นรูปหรือที่เดิน ตอนที่ 3-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  22 เม.ย. 2562
หมายเลข  30784
อ่าน  290

ถาม: ในสัมปชัญญบรรพ (ความรู้พร้อม) ในสติปัฏฐานสูตร อธิบายว่าเมื่อเรากำลังยืน เราควรรู้ว่าเรากำลังยืน ว่ากำลังเดิน ว่ากำลังนั่ง ว่ากำลังคู้อวัยวะเข้า ว่ากำลังเหยียดอวัยวะออก เราควรรู้ว่าเรากำลังทำอยู่อย่างนี้ เราควรรู้ลักษณะของท่าทางที่แตกต่าง เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังเดินในขณะที่เรากำลังเดิน อย่างนี้จะเป็นการฝึกที่เกี่ยวกับรูปที่เดินหรือไม่

อ.สุจินต์: ถ้าไม่มีรูป เราจะเดินได้ไหม

ถาม: ถ้าไม่มีรูป ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเดิน

อ.สุจินต์: เมื่อกำลังเดิน มีลักษณะหนึ่งของรูปที่กำลังปรากฎในขณะหนึ่ง และสามารถที่จะรู้ได้ตามที่รูปนั้นปรากฏทางทวารหนึ่ง

ถาม: เป็นรูปหรือไม่ที่เดิน

อ.สุจินต์: รูปซึ่งปรากฏ ไม่ว่าจะกำลังนั่ง กำลังนอน กำลังเดิน หรือกำลังเดิน ปรากฏผ่านทางปสาทรูป (ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย) หรือผ่านทางมโนทวาร รูปเป็นอนัตตา (ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน) อย่างไรรูปก็ปรากฏเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งเหมาะสมแล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามเลือกเฉพาะรูปใดรูปหนึ่ง

ข้อความนี้ถูกแปลจาก...The Meaning of Anatta - Is it rupa that walks?

คลิกเพื่ออ่านตอนอื่นๆ ... (หรือสามารถกดที่ tag ได้)

ตอนที่ 1 - ประตูทั้ง 4

ตอนที่ 2 - วิปัสสนาญาน

ตอนที่ 3 - เป็นรูปหรือที่เดิน

ตอนที่ 4 - เป็นอนัตตา(ไม่ใช่ตัวตน)

ตอนที่ 5 - พิจารณาสภาพธรรมที่มีจริงขณะนี้

ตอนที่ 6 - ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย

ตอนที่ 7 - ลำดับขั้นของวิปัสสนาญาน

ตอนที่ 8 - การดับวิจิกิจฉาและทิฏฐิ

ตอนที่ 9 - เข้าใจผิดว่าเป็น กลุ่มก้อน

ตอนที่ 10 - แต่ละคนก็อยู่ในโลกของความคิดตนเอง

ตอนท่ี่ 11 - เป็นเพียงเรื่องราวของความคิดนึก


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ