กว่าจะไถ่ถอนความเห็นผิด
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  17 มี.ค. 2562
หมายเลข  30562
อ่าน  198

ส   สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่โต๊ะ ดอกไม้ ยากที่จะเชื่อเพราะเคยจำไว้แน่นหนาว่า เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอน เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นคนนั้น คนนี้ แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นมีลักษณะที่ปรากฏให้เห็นได้ มีจริงๆ ส่วนการทรงจำรูปร่าง สัณฐาน และนึกคิดถึงสิ่งที่ปรากฏ ไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้ความจริงว่า สิ่งที่ปรากฏ เพียงปรากฏ เป็นอื่นไม่ได้เลย กว่าจะไถ่ถอนความเห็นผิด  ก็ต้องเป็นความรู้จริง ที่ค่อยๆ เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงๆ

        ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่...

สักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดแบบไหนครับ

ความจำที่มั่นคงที่จะเป็นปทัฏฐาน

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ