เข้าใจพื้นฐานของพระอภิธรรม
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  19 มี.ค. 2562
หมายเลข  30569
อ่าน  144

 

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   การศึกษาพื้นฐานพระอภิธรรมเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะอภิธรรมเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง  ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง เข้าใจตามได้ยาก จึงควรเริ่มจากฟังให้เข้าใจ ธรรม ในขณะนี้ มีลักษณะจริงๆ ให้ศึกษา ไม่ใช่ชอบ คำ เยอะๆ เช่น โพชฌงค์ อริยสัจจ์ ๔ ปฏิจจสมุปาท นั่นไม่ใช่พื้นฐานเลย แต่ให้รู้ว่าฟังอย่างไรก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเหตุว่า ไม่ได้รู้ ไม่มีพื้นฐานจริงๆ ที่จะเข้าใจ ธรรม ในขณะนี้  เริ่มศึกษาลักษณะของธรรมที่กำลังปรากฏซึ่งมีจริงๆ ตามที่ได้ฟังมา ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะไม่ถึง อริยสัจจ์ ๔ ไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคล กว่าจะถึงอริยสัจจ์ ๔ ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของพระอภิธรรม คือ สิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้ จนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริง ซึ่งเป็นอริยสัจจะ

   เพราะฉะนั้น ก็ต้องฟังหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้น.

             ...ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้...

      อยากให้บ้านธัมมะ ย่อยธรรมะให้เข้าใจง่าย

                            อภิเษกตนเอง

             พระอภิธรรมสูตร [ธรรมสังคณี]

                    ภิกษุผู้ทรงอภิธรรมชื่อว่า พระธรรมกถึก [ธรรมสังคณี]

             ...ขอเชิญคลิกฟังเพิ่มได้ที่....

        ฟังธรรมต้องให้ถึงความเป็นธรรมซึ่งไม่ใช่เรา พอ.4235

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินตต์ บริหารสนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ค่ะ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 20 มี.ค. 2562 21:33 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
s_sophon
วันที่ 22 มี.ค. 2562 20:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ