พระกับATM
 
lokiya
วันที่  9 ก.พ. 2562
หมายเลข  30462
อ่าน  119

การที่ท่านบวชแล้วแต่ยังมีเงินในบัญชีสมัยเมื่อเป็นฆราวาส

และพระท่านก็ยังโอนเงินผ่านATMเพื่อทำบุญสาธารณกุศล 

เป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ประการใด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2562 16:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง  เมื่อท่านไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง แล้วจะมีเงินทองไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร  นี้คือ ความเป็นจริงของเพศที่สูงยิ่ง  การช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์  ด้วยการบริจาคเงิน เป็นต้น  เป็นเรื่องของคฤหัสถ์  ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

ในประเด็นคำถาม  คือ  ไม่เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง ครับ  ผิดพระวินัย ทั้งในขณะที่รับเงิน  และเมื่อใช้จ่ายเงิน ก็ผิดอีก  เพราะพระภิกษุ จะมามีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัสถ์ ไม่ได้ ครับ   

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ