สติกับของหาย
 
lokiya
วันที่  9 ก.พ. 2562
หมายเลข  30463
อ่าน  184

การที่เดินๆอยู่แล้วนึกขึ้นมาได้อย่างกระทันหันว่าลืมนำของติดตัวมาด้วยจนต้องเดินกลับมาเอา จัดเป็นสติปัฏฐานหรือไม่ เพราะระลึกขึ้นมาในสภาพธรรมนั้นๆ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2562 16:56 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญา เท่านั้นที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรม  ขณะที่นึกขึ้นได้ว่าลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วกลับมาเอา นั้น ก็เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย คือ วิตักกเจตสิกเกิดขึ้นตรึกไปตามสัญญาความจำที่ได้จำไว้  จึงทำให้ตรึกนึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรไว้    ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน  มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป   ถ้าไม่ได้เป็นไปในคุณความดีประการต่างๆ กล่าวคือ ไม่ได้เป็นไปในการให้ทาน  รักษาศีล และการอบรมเจริญความสงบของจิตและการอบรมเจริญปัญญา ก็ไม่ใช่สติ  ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.พ. 2562 15:32 น.

สติปัฏฐาน   หมายถึงปัญญาที่ระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้    คำว่า  สติหมายถึงระลึก   ปัฏฐานหมายถึงที่ตั้งของสติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 21 ก.พ. 2562 20:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ