การไหว้พระทำบุญ เพื่อหวังบุญ
 
Lusifer
วันที่  7 ก.พ. 2562
หมายเลข  30460
อ่าน  194

ต่อยอดจากกระทู้นี้ (ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ พอดีมีความคิดและรู้สึกเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลย) https://www.dhammahome.com/webboard/topic/29380

สวัสดีครับ ผมเพิ่งได้เข้ามารู้จักสถานที่แห่งนี้  ชอบกับการตั้งคำถามและการตอบคำถามด้วยใจบริสุทธิ์และเมตตาของผู้มีความกรุณาในสถานที่นี้   มีหลายๆสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากสังคมสมัยนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก จนบางครั้งการปฎิบัติ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำให้เราผิดเพี้ยนไป 

ผมจึงต้องกราบเรียนขอความกรุณาท่านผู้รู้ และเมตตา ช่วยสร้างความกระจ่าง จากความข้องมัวในใจ ด้วยครับ    

1  ชาวพุทธ หากมีการนับถือกราบไหว้บูเชา เทพเจ้า เพื่อทางการค้า ความมั่งคั่ง สะเดาะเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้าทางจีน ทางฮินดู  ถือว่า ประพฤติมิชอบ และเชื่องมงายหรือไม่ครับ  

2  จากแนวทางคำตอบของคุณ Khampan.a  ซึ่งตอบในลิงค์อ้างอิง ดีมากและค่อนข้างกระจ่างชัดเจนมากดังนี้ครับ  "การเจริญกุศลประการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน    ถ้าเป็นไปเพื่อหวังผลหรือต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนนั้น    เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง     เพราะในขณะนั้นเป็นไปกับด้วยอกุศล  เป็นการสะสมโลภะเพิ่มขึ้น   ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส  ยังเป็นไปในวัฏฏะ     แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรม  ได้ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้น   ก็จะเข้าใจว่า   การเจริญกุศลทุกอย่างทุกประการ ล้วนเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น       ที่จะเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลส  เพิ่มโลภะ  โทสะ  โมหะ  ให้มาก ๆ  นั้น  ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

  ผมเข้าใจถูกต้องหรือไมว่า ความเป้นจริงทุกวันนี้  ถ้าไม่โกหกตัวเอง คนไหว้พระทำบุญ  หรือไหว้กับเทพ เทวดาต่างๆ "โดยหวังผลตอบแทน" นั้นมี มากกว่า 80%    ถ้าตามข้อความที่กล่าวด้านบน ท่านเหล่านั้น "กำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ครับ"       แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าท่านเหล่านั้นหลายท่าน ก็ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง บนบานศาลกล่าว ก็สำเร็จ ดังตามที่ขอ หลักฐานเห็นได้จาก ทุกวันนี้ ยังคงมีพิธีแก้บน และทำบุญหนักๆ กัน อย่างไม่ขาดสาย  เพราะว่ามัน  "ได้ผล"    .... อันนี้ความเป็นจริงคือเช่นไรครับ   "มันคือความเชื่อผิดๆ ของท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช่ไหมครับ"  เพราะว่า ความแคล้วคลาด ความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่งทางการเงิน ที่ท่านทั้งหลายได้รับนั้น  อาจเป็นเพราะผลบุญและชะตาของพวกเขาเอง   ไม่ได้เกิดมาจากการกราบไหว้ขอพร  ทำบุญหนักๆ โดยลึกๆแล้วก็หวังผลตอบแทน (บุญ) เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น 

กรุณาท่านผู้รู้สร้างความกระจ่างในใจกระผมด้วยครับ

ขอบคุณครับ

 

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2562 12:58 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่ง   แต่ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆ  ก็คือ ผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก็จะไม่ไปทำอะไรตามๆกันด้วยความหลง ด้วยความไม่รู้ แต่จะเป็นผู้ที่มีเหตุมีผล มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ดี ที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ไม่ทำในสิ่งที่ผิด  ครับ 

เรื่องการให้ผลของกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  ที่ประสบความสำเร็จ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น  ก็ต้องเพราะเหตุปัจจัย หลักๆ คือ กุศลกรรมในอดีตถึงคราวให้ผล  ประกอบกับการขวนขวายในทางที่ชอบ    ไม่ใช่เพราะการไปกราบไหว้ บนบานศาลกล่าว ขอพึ่งในสิ่งต่างๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะดลบันดาลให้อะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้เลย    การกระทำใดๆ ที่ขาดเหตุผล ทำไปด้วยความหวังความต้องการ  จะถูกต้องไม่ได้เลย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 10 ก.พ. 2562 12:50 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Lusifer
วันที่ 14 ก.พ. 2562 11:30 น.

กราบขอบพระคุณด้วยจิตศรัทธาครับ  :)

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.พ. 2562 16:04 น.

การบูชาที่ถูกคือการระลึกถึงคุณความดีของเทพ  ผลของกุศลย่อมนำสุขมาให้   ใครที่ค้าขายรุ่งเรืองก็ต้องมาจากเหตุที่ดีในอดีต  ไม่ใช่เพราะการขอค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ