การกล่าวด่าพระธรรมด้วยคำหยาบคายมีโทษหนักเพียงไร
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่  11 ม.ค. 2562
หมายเลข  30377
อ่าน  125

น้องสาวต่างแม่ของดิฉันสองคน ฟังธรรมแล้วก็สนทนาธรรมกันทุกวัน ทะเลาะกันทุกๆ 2 วันด้วยความเข้าใจธรรมะไม่ตรงกัน เดี๋ยวนี้ทะเลาะกันทุกวัน 

เมื่อสองวันผ่านมานี้ ทะเลาะกันรุนแรงจนเป็นเหตุ ทำให้แม่เกิดความรำคาญใจมาก จึงหลุดคำด่าที่หยาบคายสุด ๆ ออกมา ด้วยตั้งใจที่จะให้ลูกหยุดทะเลาะกัน เลยเอาของต่ำใต้ร่มผ้ามากล่าวต่อท้ายคำว่าธรรมะ แม่เป็นคนไม่ฟังธรรม ไม่สนใจเรื่องทำบุญทำทานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะมีความเชื่อว่าตายแล้วสูญ นรก สวรรค์ไม่มี 

น้องสองคนเป็นเหตุให้แม่ต้องกล่าวด่าหยาบคายต่อพระรัตนตรัย ผลของอกุศลกรรมนี้ร้ายแรงไหมคะ มีทางใดที่จะแก้ไขไหมคะ 

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ม.ค. 2562 20:19 น.

ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อกุศล เป็นอกุศล เป็นสภาพธรรมฝ่ายที่ไม่ดี  ไม่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่น้อย  แต่ใครจะห้ามได้ เพราะธรรม เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย   อกุศล ก็ให้ผลเป็นทุกข์เท่านั้น  ตามควรแก่เหตุ ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า จะให้ผลเมื่อใด  สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้ เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลส  อกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปมากในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม  ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้ นอกจากปัญญา(ความเข้าใจถูกเห็นถูก) จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  

สิ่งที่เคยผิด  เคยทำไม่ดี  ปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แล้วกล้าที่จะไม่ทำผิดอย่างนั้นอีก   แต่ถ้ายังไม่มีปัญญา ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีได้ 


การสนทนาธรรม ก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก ตรงจริงใจ  ยอมรับในความเป็นจริง  ตามเหตุตามผล  ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างนี้  ก็ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของการสนทนาธรรม  ครับ

...อนุโมทนาในกุสลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 12 ม.ค. 2562 01:47 น.

กราบขอบพระคุณท่าน อ.คำปั่น มากค่ะ ที่เมตตาตอบคำถามของดิฉันอย่างรวดเร็วเกินคาด คำตอบของท่านอาจารย์มีประโยชน์มากค่ะ 

ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง อกุศลย่อมเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันมากเป็นธรรมดา

ปัญญา(ความเข้าใจถูกเห็นถูก)จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งและขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีได้ 

การสนทนาธรรม ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงและจริงใจ ยอมรับในความเป็นจริงตามเหตุตามผล

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ