ให้รู้ความจริงตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเรา
 
nattawan
nattawan
วันที่  11 ม.ค. 2562
หมายเลข  30379
อ่าน  212

     ความเข้าใจเท่านั้นที่ทำให้รู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งและหมายความว่าอย่างไร  มิเช่นนั้นก็จะคิดเอง  ถ้ามีความเข้าใจจริง ๆ ทุกอย่างสอดคล้องกันหมดจึงเป็นสัจญาณ  ทุกคำมีประโยชน์  ไม่เลือกฟัง

     สภาพธรรมเกิดดับสลับกันเร็วมาก  เร็วกว่าที่คิด  สภาพธรรมเกิดมากมายมหาศาลแต่ปรากฏเพียงบางอย่างในแต่ละวัน  อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจริง ๆ ทำให้เราไม่หลงผิด  ไม่เข้าใจผิด  ไม่คิดเอง  แต่ฟังแล้วเข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งเกิดจากเหตุปัจจัย  ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา   นี่แหละเป็นที่พึ่งที่จะไม่ทำให้หลงผิดไปสำนักปฏิบัติ  ไปทำอะไรทั้งหมด  หรือแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสามารถเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดแล้ว  ไม่มีใครบังคับให้เกิดหรือไม่เกิดได้  ธรรมะเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดีหรือชั่วก็เกิดแล้วตามเหตุปัจจัย..แล้วจะเดือดร้อนอย่างที่ไม่รู้ไหม  เพราะธรรมะเกิดแล้วตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา  ความเข้าใจธรรมะจะทำให้ค่อย ๆ สงบจากความฟุ้งซ่านคือขณะนั้นไม่สงบจากอกุศล  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะ  ค่อย ๆ ละคลายความเป็นเรา  ปัญญาค่อย ๆ เข้าใจ  ค่อย ๆ รู้  ค่อย ๆ เปิดเผยในความไม่มีเรา  เป็นเรื่องตรง  จริง  เปลี่ยนไม่ได้  ปัญญาเท่านั้นที่จะรับความจริงได้  ถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เสียดายที่ไม่มีเรา  ให้รู้ความจริงตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเรา  เกิดมาก็ไม่ใช่เรา  จะจากโลกนี้ตายไปวันไหนก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ  เป็นธรรมะทั้งหมดที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นธรรมดา  ทำให้ไม่เสียดาย  ไม่โศกเศร้า  ไม่เดือดร้อนเหมือนเคย...แต่ห้ามไม่ได้  จะห้ามไม่พูด  ไม่ทำ  ไม่โกรธ  เป็นไปไม่ได้  ถ้าไม่อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจะไม่รู้ว่าผิด  สำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนา  คำไม่จริงทำลายคำจริง  คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริง  เป็นวาจาสัจจะ  ฟังธรรมจนกว่าจะหมดความสงสัย

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 14 ม.ค. 2562 02:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 24 ม.ค. 2562 17:58 น.

อนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ