การอนุโมทนาบุญ
 
lokiya
วันที่  10 ม.ค. 2562
หมายเลข  30375
อ่าน  137

1.เมื่อมีจิตยินดีในกุศลที่ผู้อื่นทำ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเปล่งวาจาให้ผู้อื่นทราบครับ

2.หากต้องการร่วมทำบุญกับมูลนิธิผ่านทางโมบายแบ้งกิ้ง จำเป็นต้องแจ้งการโอนเงินให้ทางมูลนิธิทราบหรือไม่ครับ 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2562 12:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔  - หน้าที่ ๓๘๙
 บุญกิริยาวัตถุ  คือ การพลอยอนุโมทนาบุญ      พึงทราบด้วยสามารถแห่งการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นให้แล้ว   หรือ อนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำแล้วทั้งสิ้น ว่า สาธุ (ดีแล้ว).   
(ปรมัตถทีปนี อรรถกถา  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ ปุญญกิริยาวัตถุสูตร)
---------------------------------
-ขณะที่ชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่น เป็นสภาพจิตใจที่ดีงาม อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง ที่พลอยชื่นชมยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำ จะเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งวาจาให้ผู้อื่นรู้ก็ได้ เพราะสำคัญที่จิตว่า ในขณะนั้น ชื่นชมยินดี ในกุศลของผู้อื่น

ถ้าเป็นบุคคลที่สะสมเหตุที่ดีมาเห็นประโยชน์ของกุศล เมื่อเห็นคนอื่นหรือได้ทราบว่าคนอื่นได้กระทำในสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหนก็ตาม ก็ชื่นชมอนุโมทนา แม้ตนเองจะไม่ได้กระทำ แต่ก็เกิดกุศลจิตได้ในขณะที่พลอยชื่น ชื่นชมยินดีในกุศลของผู้อื่น ครับ

-ควรแจังให้มูลนิธิฯ ได้ทราบ เพื่อทางมูลนิธิฯจะได้ลงบันทึกไว้ว่าเงินบริจาคนี้มาจากท่านผู้ใด และทางมูลนิธิฯ ก็จะได้ประกาศอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ที่ได้บริจาค ด้วยครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ