น้ำปานะ
 
เจริญในธรรม
วันที่  23 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30333
อ่าน  417

ผมเจอแต่ที่พระท่านฉันผิดๆ ฆราวาสก็ถวายผิดๆ เช่น สุกด้วยไฟไม่ควร สุกด้วยพระอาทิตย์ควร อย่างนี้ก็ผิดทั้งประเทศสิครับ พระก็อาบัติ แล้วจะมีพระดี ไหมครับที่ทำถูกพระวินัย มีวัดไหนปฎิบัติถูกต้องตามพระวินัยบ้าง


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เพราะไม่ศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงมีการกระทำในสิ่งที่ผิดมากมาย แม้การล่วงละเมิดพระวินัย ที่มีโทษเบา ก็ยังเป็นโทษ ถ้าไม่แก้ไข ไม่ปลงอาบัติ ก็เป็นอันตรายิกธรรม คือ ธรรมที่ทำอันตราย กล่าวคือ เป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพาน และกั้นการเกิดในสุคติภูมิ หมายความว่า ถ้ามรณภาพไปในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่ ชาติถัดไปก็คือ เกิดในอบายภูมิเท่านั้น

เมื่อเห็นโทษอย่างนี้ เห็นว่า ความประพฤตในสิ่งที่ผิด ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เกิดจากความไม่รู้พระธรรมวินัย ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาด้วยความเคารพ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นต่อไป ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ