ชวนะ ในวิถีจิต
 
Hrung@BangKhae
Hrung@BangKhae
วันที่  23 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30331
อ่าน  593

ขอความอนุเคราะห์ครับ อยากทราบว่า

ชวนะ ในวิถีจิต ๗ ขณะ มีจิตอะไรเกิดขึ้นบ้าง จำนวนเท่าไหร่ ครับ? เนื่องจากศึกษาเองพบว่าบางเวป บอกว่า ๕๕ บางเวป บอกว่า ๒๐ บางเวป บอกว่า ๑๙ ดวง

ขอบพระคุณมากครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ชวนจิต หมายถึงจิตที่แล่นไปโดยเร็ว ซึ่งเป็นจิตที่เป็นชาติกุศล หรืออกุศล หรือกิริยาจิตของพระอรหันต์ และวิบากจิตที่เป็นโลกุตตระ ที่เรียกว่า ชวนจิต ก็เรียกจิตตามกิจหน้าที่ จิตใดที่ทำชวนกิจ ก็เรียกว่า ชวนจิต

จิตที่ทำกิจชวนะ เรียกว่า ชวนจิต มี ๕๕ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง กุศลจิต ๒๑ ดวง สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ ดวง อเหตุกกิริยาหสิตุปาทจิต ๑ ดวง โลกุตตรวิบากจิต ๔ ดวง

ชวนกิจ เป็นกิจของจิตที่แล่นไป เสพอารมณ์ซ้ำๆ กัน โดยปกติเกิดดับติดต่อกัน ๗ ขณะ ขณะสลบ ๖ ขณะ และชวนวิถีวาระสุดท้ายก่อนจุติ ๕ ขณะ ขณะที่เข้าฌานสมาบัติ หรือผลสมาบัติ มีชวนจิตมากมายจนนับไม่ได้

ชวนจิต ในปัญจทวารวิถี จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ก็ได้ เป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตต์ก็ได้ หรือมหากุศล มหากิริยาญาณวิปยุตต์ก็ได้ ถ้าเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ย่อมเกิดกับกัลยาณปุถุชนหรือพระเสกขบุคคล ถ้าเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตต์ย่อมเกิดกับพระอรหันตขีณาสพผู้สำเร็จกิจแล้ว ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ