การเจริญสติปัฏฐานจำเป็นต้องเจริญทุกบรรพหรือไม่
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  18 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30319
อ่าน  259

เรียน  ท่านวิทยากร

      ขอเรียนถามว่า การเจริญสติปัฏฐาน 4 จำเป็นต้องเจริญทุกบรรพของแต่ละหมวดหรือไม่ หรือว่าจะเลือกบรรพใดบรรพหนึ่งก็ส่ามารถเข้าถึงนิพพานได้ และเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงกำหนดให้มีบรรพต่างๆหรือว่าตามจริตหรือไม่ และสามารถที่จะเลือกหมวดหรือบรรพได้หรือไม่ เสมือนประตู 4 ด้าน ก็สามารถเข้าถึงที่หมายได้ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 17:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญมีการฟังพระธรรมบ่อย ๆ เนือง ๆ จึงมีเหตุที่จะทำให้มีการพิจารณาหรือระลึกถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังอย่างถูกต้องแยบคาย ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ในขณะนั้นก็เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลย ก็คงจะไม่มีการพิจารณาไตร่ตรองพระธรรมอย่างแน่นอน  แต่ส่วนใหญ่จะตื่นเต้นกับคำว่าสติปัฏฐาน อยากให้สติปัฏฐานเกิด ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย สติปัฏฐาน (ระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง) ไม่สามารถเกิดได้เพราะความอยาก ความต้องการ จึงสำคัญที่การตั้งต้นการฟังพระธรรมให้เข้าใจ เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไร ก็คือ ธรรมที่มีจริง ๆ สติปัฏฐานสามารถเกิดขึ้นระลึกรู้ในความเป็นจริงของสภาพธรรมได้ ดังนั้น กว่าจะไปถึงตรงนั้น ต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือการฟังพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐาน ๔   คือ   กาย   เวทนา   จิต   ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด    เป็นการแสดงอารมณ์ของสติปัฏฐาน   หรือ สภาพธรรมที่เป็นที่ตั้งให้สติปัฏฐานระลึก    เพื่อให้ปัญญาที่เกิดร่วมด้วย  ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมนั้น      จนกว่าปัญญาจะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

ประตูอยู่ที่ไหน
สติปัฏฐานด้วยสามารถแห่งการระลึก
สติปัฏฐาน ๔ มีลำดับการพิจารณาอย่างไรหรือไม่

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 22:59 น.

กราบขอบคุณและอนุโมทนาท่านอาจารย์คำปั่น

ดิฉันกำลังฟังซีดีแนวทางเจริญวิปัสสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ ในเวปไซต์ของมูลนิธิฯ เริ่มจากแผ่นที่ 1 เป็นต้นมา ท่านอาจารย์ได้บรรยายอย่างละเอียดยิ่งเรื่องการเจริญสติปัฎฐานพร้อมยกบทธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฏกมาแสดงประกอบ

ในแผ่นที่สาม ครั้งที่ 121 [ชุด แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 0121 มีผู้ถามท่านอาจารย์ว่าต้องเจริญทั้งสี่บรรพ หรือเพียงเลือกเจริญบรรพใดบรรพหนึ่งก็พอหรือไม่นั้น ท่านอาจารย์สุจินต์ ได้แสดงไว้ว่า ผู้ศึกษาธรรมะที่ทรงแสดงไว้ด้วยดี ทั้งสามปิฎก จะเหมือนคนตาบอดคลำช้างหรือไม่นั้น ท่านยกธรรมะในขุททกนิกาย อุทาน กิรสูตรที่หนึ่ง มาประกอบ และคำตอบชัดเจนยิ่ง ว่าหากเลือกเจริญบรรพใดบรรพหนึ่ง ก็เหมือนตาบอดคลำช้าง... 

ทั้งอรรถทั้งธรรมชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่ง

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และกราบระลึกคุณเหล่าอาจารย์วิทยากรของมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่แสดงและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ตรงยิ่ง อันแทบจะหาฟังไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561 18:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ