บุคคลใดบ้างที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
 
pam
วันที่  17 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30309
อ่าน  235

ปุถุชน สามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ไหมครับ

หรือว่าเฉพาะพระอริยบุคคลเท่านั้นถึงจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 17:04 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงทั้งหมด เมื่อกล่าวถึงธรรมแล้ว ไม่พ้นไปจากนามธรรมและรูปธรรม สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่นามธรรมก็เป็นรูปธรรมทั้งหมด นามธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นามธรรมที่รู้อารมณ์ ได้แก่จิตและเจตสิก และ นามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ ได้แก่พระนิพพาน พระอริยบุคคลขั้นต่างๆเท่านั้นที่ประจักษ์แจ้งพระนิพพานได้

พระนิพพาน เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นปรมัตถธรรม เป็นนามธรรม ที่ไม่เกิดไม่ดับ เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ ดับกิเลส ปราศจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมที่เกิดดับอย่างสิ้นเชิง นี้คือ ความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เป็นพระนิพพาน

ผู้ที่ประจักษ์พระนิพพาน ก็คือ พระอริยบุคคลขั้นต่างๆเท่านั้น ดังนั้น ผู้รู้พระนิพพานต้องเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันบุคคล เป็นต้น  ปุถุชนไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ครับ  และพระอริยบุคคลที่ท่านได้ฌาน สามารถเข้าผลสมาบัติได้ ขณะที่จิตเป็นผลสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเป็นประจำ แม้ขณะที่ทรงแสดงธรรมอยู่ ผู้ฟังให้สาธุการ พระองค์ก็เข้าผลสมาบัติทันที

กิจที่ควรทำ คือ การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆ ซึ่งขาดความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ขั้นต้นไม่ได้เลย จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้สะสมเหตุ คือ การฟังพระธรรมให้เข้าใจ ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 03:30 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
sutep
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 12:49 น.

ขออนุโมทนา

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 2 ม.ค. 2562 19:24 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 6 ม.ค. 2562 05:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 12 ม.ค. 2562 02:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ