เป็นเรื่องจริงหรือรจนาขึ้น
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  18 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30314
อ่าน  196

เรียน  ท่านวิทยากร

     ขอเรียนถามว่าในมิลินทร์ปัญหาพระมาลัยสูตรและไตรภูมิพระร่วงป็นคัมภีร์รุ่นหลังหรือไม่และเป็นเรื่องจริงหรือรจนาขึ้น  ขออนุโมทนาครับ

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 17:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระมาลัยสูตรและไตรภูมิพระร่วง ป็นคัมภีร์รุ่นหลัง แต่งขึ้นตามความคิดความเห็นของผู้แต่ง ครับ

พระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว  สืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  ควรที่จะได้ศึกษาด้วยความเคารพ ละเอียด  รอบคอบ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก โดยตลอด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thanrawit
thanrawit
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 23:08 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ