เป็นเรื่องจริงหรือรจนาขึ้น - พระมาลัยสูตร และ ไตรภูมิพระร่วง
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  18 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30314
อ่าน  472

เรียน ท่านวิทยากร

ขอเรียนถามว่า ในมิลินทร์ปัญหา พระมาลัยสูตรและไตรภูมิพระร่วง เป็นคัมภีร์รุ่นหลังหรือไม่ และเป็นเรื่องจริงหรือรจนาขึ้น  

ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระมาลัยสูตรและไตรภูมิพระร่วง ป็นคัมภีร์รุ่นหลัง แต่งขึ้นตามความคิดความเห็นของผู้แต่ง ครับ

พระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว สืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ควรที่จะได้ศึกษาด้วยความเคารพ ละเอียด  รอบคอบ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก โดยตลอด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
thanrawit
thanrawit
วันที่ 18 ธ.ค. 2561

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ