เป็นธรรมไม่ใช่เราใช่การเจริญสติปัฏฐานหมวดธรรมมานุปัสสนาหรือไม่
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  13 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30307
อ่าน  411

เรียน  ท่านวิทยากร

  ขอเรียนถามว่า การเจริญสติปัฏฐานในหมวดธรรมมานุปัสนา เจริญอย่างไร และเป็นธรรมไม่ใช่เราอยู่ในหมวดนี้หรือไม่ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรื่องการเจริญสติปัฏฐาน เป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง สติเกิดขึ้นระลึกและปัญญารู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานไว้ ๔ ประการ ไม่ใช่เพียงประการเดียวเท่านั้น  การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการฟังในสิ่งที่มีจริงเนืองๆ บ่อยๆ พิจารณาเหตุผลแล้วก็เจริญเหตุให้สมควรแก่ผลด้วย ข้อสำคัญประการหนึ่ง ก็คือ จะต้องไม่เข้าใจผิดว่าเป็นสติปัฏฐานเฉพาะบางสิ่งบางประการแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกาย ทางใจ นั้ น เป็นสติปัฏฐานทั้งสิ้น แล้วแต่ว่าสติจะระลึกและปัญญารู้ลักษณะใด โดยไม่จำกัดและไม่เจาะจง เพราะธรรมเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมเกื้อกูลสัตว์โลกให้ได้เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง
แม้แต่สติปัฏฐาน(ที่ตั้งของสติ, อารมรณ์ของสติ)ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงแสดงไว้ ๔ หมวด ซึ่งเมื่อได้ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกไปตามลำดับ ก็จะเข้าใจได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นหมวดของกาย เวทนา จิต และธรรม(นามธรรมและรูปธรรม) ล้วนเป็นธรรมที่มีจริงทั้งหมด และเป็นธรรมที่มีจริงในขณะนี้ เป็นปรมัตถธรรมที่มีลักษณะให้รู้ได้และเวลาทีสติเกิด ก็ไม่ได้มีการจำกัดเจาะจงหมวดหนึ่งหมวดใด เพราะสติเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ   เพราะธรรม เป็นธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง  เมื่อเป็นธรรม ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน  สภาพธรรมใดปรากฏ  สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกและรู้สตรงลักษณะของสภาพธรรมนั้น ตรงตามความเป็นจริง  ก็ย่อมไม่พ้นในสติปัฏฐาน ๔  เพราะเป็นธรรม ทั้งหมด ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เมื่อเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมด...ทำไมทรงแสดงเป็น ๔ ?
ธรรมานุปัสสนา
"ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ถือว่าครอบคลุมสติปัฏฐานทั้ง 4 หรือไม่ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
thanrawit
thanrawit
วันที่ 17 ธ.ค. 2561

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ